Seniorrådgiver

+47 990 94 837

Ivar Kjærem

Ivar Kjærem har over 30-års tjeneste i Forsvaret med hovedvekt på arbeid med sikkerhet generelt, og informasjonssikkerhet spesielt. Han var med i etableringen av det som nå er Cyberforsvaret sikkerhetssenter, både som operasjonsoffiser og som sjef i avdelingen. Utover dette har han en bred erfaring innen sikkerhetsarbeid fra ulike stillinger i Forsvaret, sist som sikkerhetsleder i Cyberforsvaret med ansvaret for det helhetlige arbeidet med forebyggende sikkerhetstjeneste.

Ivar er opptatt av å formidle kunnskap og gode holdninger til sikkerhet på en forståelig måte for alle. Ikke alle har interesse for teknologi og sikkerhet, men gjennom forståelig kommunikasjon om de trusler og sårbarheter som eksisterer, vil de aller fleste kunne sikre seg tilstrekkelig i hverdagen. Han vil i NorSIS ha hovedansvaret for videre utvikling av tjenesten NettVett, samt støtte de øvrige prosjektene som NorSIS driver.

Han har mastergrad i informasjonssikkerhet fra Høgskolen i Gjøvik, i tillegg til teknisk utdannelse fra Forsvaret og Høgskolen i Buskerud. Han har også emnestudier innen Etterretning og Nasjonal beredskap fra Forsvarets høgskole.