Bjarte Malmedal

Malmedal har lang erfaring innen cybersikkerhet og cyberoperasjoner i Forsvaret.
Han var med under etableringen av Forsvarets senter for beskyttelse av kritisk infrastruktur, først som analytiker og senest som sjef i avdelingen. I tillegg har Malmedal vært rådgiver for sjef Cyberforsvaret og har lang erfaring innen cybersikkerhet og IT-styring fra både Forsvaret og PriceWaterhouseCoopers.
Malmedal leder prosjektet som skal måle den norske befolkningens kunnskap, holdninger og adferd innen informasjonssikkerhet.
Han har sin utdannelse fra Forsvaret, og har i tillegg mastergrad i informasjonssikkerhet fra Høgskolen i Gjøvik.