Elektronisk ID på nasjonalt ID-kort


Regjeringen bekrefter at nasjonalt ID-kort med eID kommer

 

Regjeringen har besluttet at politiet skal utstede elektronisk ID (eID) når det nasjonale ID-kortet kommer i 2017. eID på nasjonalt ID-kort vil få like høy sikkerhet som pass, og kan brukes til digitale tjenester i offentlige og private sektor.

Staten legger her til rette for at hele befolkningen kan delta i sikker elektronisk kommunikasjon med det offentlige.

– Vi har lenge jobbet for å gjøre det enklere å identifisere seg på en sikrest mulig måte.  Nå får vi en elektronisk identitet under offentlig kontroll, på samme sikkerhetsnivå som pass. Det vil bidra til å redusere ID-kriminalitet og bruk av falske identiteter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (FrP).

Adm.dir i NorSIS, Roger Johnsen kommenterer følgende:

NorSIS anser at mangfold i private og offentlige løsninger for eID gir økt robusthet for samfunnet og valgfrihet for den enkelte. Norge har allerede svært gode private eID løsninger for banktjenester, sikker pålogging og signering av dokumenter. Vi ønsker likevel et statlig identitetsbevis med eID velkomment, da et slikt kort vil gjøre ID-tyveri vanskeligere. Et nasjonalt identitetskort vil blant annet kunne øke sikkerheten ved utstedelse av private eID løsninger. Teknologisk utvikling går svært raskt og norske innbyggere krever stadig mer brukervennlige sikkerhetstiltak. Vi ser derfor et betydelig rom for private eID-løsninger for brukervennlig sikker pålogging og betalingstjenester.

Kilde: Regjeringen.