E-posttabber – OUCH! nyhetsbrev


Oktoberutgaven av OUCH!-nyhetsbrevet handler om vanlige feil ved bruk av e-post.

Denne månedens nyhetsbrev OUCH! fra SANS tar for seg e-posttabber. Dette er vanlige, utilsiktede brukerfeil som likevel vil kunne føre til sikkerhetsmessige utfordringer. Den norske utgaven er oversatt av NorSIS.

Les OUCH! oktober – E-posttabber, og hvordan de kan unngås

Når man bruker e-post er det ikke alltid enkelt å tenke over alle mulige problemstillinger. Vanlige feil, som ikke er forårsaket med onde hensikter, kan føre til at sensitiv informasjon kommer på avveie. Her er noen av tingene som blir tatt frem:

  • Autofullfør: Når du skal legge inn mottaker for en e-post blir denne ofte fylt ut automatisk. Forsikre deg om at mottakeren som blir lagt inn faktisk er personen du skal sende e-posten til, ellers kan du risikere at potensielt sensitiv informasjon blir sendt til uvedkommende.
  • Svar alle: Ofte er det flere personer kopi-feltet, vær oppmerksom på dette, og velg kun «Svar alle» dersom du faktisk vil at alle skal få svaret.
  • Følelser: Unngå å sende e-post når du er sterkt påvirket av følelser. Vent litt, eller ta en telefon istedenfor. Og husk at ting som ironi og tørr humor ofte er vanskelig å kommunisere over e-post, du risikerer å bli mistolket.
  • Personvern: En e-post kan leses av alle som får tilgang til den, husk at en e-post du har sendt enkelt kan videresendes av mottakeren. Det finnes få innebygde mekanismer i e-post for å beskytte personvern.

NorSIS anbefaler

Les nyhetsbrevet, og ta i bruk rådene som gis. På Nettvett.no finner du også en veiledning om e-postvett.

Ressurser

Originalutgaven av månedens nyhetsbrev på engelsk
SANS: OUCH! Security Awareness Newsletter
Nettvett.no – E-postvett