E-post utgir seg å være fra Posten


Mange får e-post som utgir seg for å være hentemelding fra Posten. Slett e-posten!

E-posten er skrevet med dårlig norsk språk og utgir seg for å være en hentemelding fra Posten Norge. I e-posten blir du bedt om å trykke på en lenke som skal føre til hentelappen for pakken. Om du trykker på lenken kommer du til en nettside som laster ned en fil, som er et løsepengevirus, til PC-en din. Alle dine data vil bli kryptert og du trenger et passord for å kunne få tilbake dataene dine i lesbar form (dekryptere).

Posten skriver på sine nettsider at avsenderadressen på e-postene blant annet avsluttes med @usefull-mail.net. Det er også flere andre avsenderadresser det sendes ut fra.

VG skriver også om dette viruset, og viser et eksempel på hvordan e-posten ser ut.

NorSIS anbefaler

  • Mottar du e-post fra Posten med hentemelding, så slett den.
  • Vær forsiktig med å klikke på lenker i e-post som du ikke forventer.
  • Ta jevnlig sikkerhetskopi av dine data. I slike situasjoner vil det kunne være nødvendig å reinstallere datamaskinen og hente dataene fra en sikkerhetskopi.

Les mer

Hos Posten

I VG

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.