Dugnad i oktober


Vi ønsker at landets sikkerhetseksperter melder seg som foredragsholdere for Nasjonal Sikkerhetsmåned i oktober.

NorSIS ønsker at norske bedrifter gjennomfører opplæring av sine ansatte i oktober i tilknytning til Nasjonal Sikkerhetsmåned. Bedriftene trenger din kompetanse for å lære mer om informasjonssikkerhet. Vi håper at du kan bidra med din ekspertise i dugnaden og gi et eller flere foredrag til bedrifter som trenger det. Foredragene gis som dugnad enten av deg som privatperson eller av din bedrift.

Vil du delta i dugnaden registrer deg på https://response.questback.com/norsis/foredrag2013/

Les mer

Om Sikkerhetsmåneden.

For mer informasjon om opplæringspakke til bedrifter:

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.