Dømt for hevnporno på nett


Mann dømt til seks måneders fengsel.

VG skrev denne uke om en norsk mann i 40-årene som ble dømt til seks måneders fengsel under straffeloven for å ha lastet opp informasjon, bilder og filmer av to ekskjærester på nettet. I saken mot mannen i 40-årene opplevde ekskjærestene store personlige konsekvenser. Politiet fant ut at materialet mannen lastet opp var spredd til over 57 forskjellige pornonettsider.

De første anmeldelsene mot mannen kom i 2011, men ble henlagt to ganger, før statsadvokaten påklaget og omgjorde henleggelsen i 2013. Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) og Datatilsynet fortalte i VG at hevnporno er den nye farlige nett-trenden. Frykten er at saker for lett blir henlagt som følge av mangel på kompetanse hos politiet.

Det pågår en endring i samfunnet hvor stadig flere overgrep og lovbrudd foregår digitalt. Hevnporno, ID-tyveri og datingsvindel er ofte komplekse saker på tvers av landegrenser med flere juridiske utfordringer. Dette krever mer av påtalemyndigheter og straffesystemet innen digital kompetanse, kapasitet og ressurser.

NorSIS mener dommen mot mannen i 40-årene er et steg i riktig retning. Domstolen sender et viktig signal om at denne nye digitale kriminaliteten ikke vil tolereres. Både den og fremtidige dommer gir en oppdragende effekt som vil kunne bidra til å hindre nye overgrep på nettet.

 

Kilde:

Artikkel i VG+

 

NorSIS anbefaler:

Les mer om hvordan vår tjeneste Slettmeg.no kan bistå og hjelpe ved krenkelser på nett.