Dom fra Høyesterett i Snapchat – saken


Ulovlig å dele intime bilder uten samtykke.

NRK melder at en 22 år gammel mann i går ble dømt til fem måneders ubetinget fengsel av Høyesterett for å ha lastet ned og spredt intime bilder og filmer via tjenesten Snapsaved.

I juni ble han dømt til 120 dagers ubetinget fengsel i Eidsivating lagmannsrett, men straffeutmålingen ble anket. Onsdag ble det kjent at Høyesterett opprettholder dommen på dette punktet til 120 dager.

– Vi er godt fornøyde med dommen. Det er en viktig dom og høyesterett understreker tydelig alvoret i slike saker, sier statsadvokat Kirsti Guttormsen til NRK.

Saken mot mannen fra Lillestrøm startet i oktober 2014. Etter en politiaksjon, ble han siktet for å ha deltatt i en omfattende lekkasje fra tjenesten Snapsave.

– Denne dommen er et klart signal om at dem som laster ned eller deler denne typen bilder kan forvente en streng reaksjon, sier Guttormsen. Hun mener det er viktig at denne dommen kommer på plass.

– Slik som ungdom opererer på nett nå, er dette en viktig dom.

Høyesterett har lagt vekt på at det å bli utsatt for slikt er en livslang krenkelse.

«Det er også eksempler på at fornærmede ved lovbrudd som dette har opplevd at fremmede menn har tatt kontakt og truet blant annet med å sende bilder til arbeidsgiver eller andre om kvinnene ikke sender enda grovere bilder. Det er svært vanskelig å få slettet bilder fra nettet, og den manglende kontrollen med hvor bildene kan befinne seg, kan gjøre dette til en nærmest livslang krenkelse for de berørte» heter det i dommen.

– Høyesterett sender med dommen et signal om at dagens lovverk verner dem som utsettes for den integritetskrenkelsen det er å få private bilder spredd på internett, sier Jostein Strømnes, politioverbetjent ved Seksjon for internettrelatert etterforskningsstøtte i Kripos, i en pressemelding.

 

Kilde NRK

NettVett

SlettMeg

Kripos sin nettpatrulje

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.