Dom for ærekrenkelser på nett


To svenske jenter er blitt dømt for grove ærekrenkelser etter at de spredte krenkende bilder og tekst på nett.

Saken har fått mye oppmerksomhet i Sverige og ledet til opprør i Gøteborg på slutten av fjoråret. En 17 år gammel jente ble pekt ut som synderen og det var dette opprøret handlet om. Flere hundre personer var involvert i opprøret og 27 ungdommer ble pågrepet. Rundt 200 navngitte gutter og jenter ble sjikanert, 45 av de som ble berørt anmeldte til slutt forholdet.

Det er fortsatt uvisst hvem som la ut bildene, men de to jentene på 15 og 16 år er blitt dømt for å spre bildene. 16-åringen ble dømt til 45 timer med samfunnstjeneste, mens 15-åringen ble dømt til ungdomstilsyn. De må begge betale erstatningsbeløpet på 570 000 svenske kroner, 15 000 til hver av de 38 skadelidte.

NorSIS anbefaler:

  • Tenk grundig gjennom hva du publiserer på nett, både om deg selv og om andre.
  • Hvis du føler deg krenket på nett kan du kontakte rådgivingstjenesten https://www.slettmeg.no som driftes av NorSIS.

Les mer:

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.