Security Divas i Brussel


Konferansen "1 st Celebration of Women in Computing" ble arrangert denne uke.

Sammen med strategisk samarbeidspartner Accenture, arrangerte NorSIS Security Divas denne uke en workshop innen informasjonssikkerhet på konferansen – 1 st Celebration of Women in Computing.

Dette er en konferanse til hyllest for Ada Lovelace, og hennes 200 års jubileum. Ada Lovelace er ansett for å være verdens første kvinnelige programmerer. Konferansen skal være til inspirasjon for kvinner til å velge yrker innen IT og Sikkerhet. Næringslivet var også representert på konferansen og på utkikk etter å rekruttere dyktige kvinnelige medarbeidere. Det ble arrangert «hurtig intervjuer» på konferanse-arenaen, og lagt til rette for nettverksbygging.

 

IMG_4376

Fra NorSIS deltok Anne Skeidsvoll Granli og Tonje Vik Jevard. På standen til Security Divas under konferansen, fikk de mye positiv oppmerksomhet om Divas – nettverket som nå også utvikles videre internasjonalt sammen med Accenture.

Det planlegges frokostseminarer i Oslo i regi av Security Divas nettverket i 2016, og mer info om det vil bli publisert fortløpende. Neste store konferanse for Security Divas blir i januar 2017.

 

Les mer om konferansen 1 st Celebration of Women in Computing her.

Les mer om Accenture her.