Digitalt risikobilde


NSM gir ut rapport om digitalt risikobilde for 2019.

NSM har gitt ut sin årlige rapport om det digitale risikobildet. Rapporten beskriver trender, utfordringer og risikoer for 2019.

Helhetlig digitalt risikobilde skal øke bevisstheten og motivere til bedre digital sikkerhet i private og offentlige virksomheter.
Rapporten henvender seg til ledere og personell med sikkerhetsoppgaver i alle sektorer og i alle virksomheter.

Du finner rapporten her: https://www.nsm.stat.no/aktuelt/helhetlig-digitalt-risikobilde-2019/