Digitaliseringens mørke bakside


Seniorrådgiver i NorSIS, Bjarte Malmedal, har skrevet om regjeringens satsing på digitalisering.

Regjeringen har i sitt statsbudsjett for 2016 vist en tydelig satsing på digitalisering av en rekke offentlige områder og tjenester. Nesten 1 milliard kroner skal gå til modernisering av NAV, forenkling av innbyggernes kontakt med det offentlige og ulike offentlige samordningstiltak, for å nevne noe. I tillegg til myndighetenes satsing står norsk næringsliv for en omfattende digitalisering for å kunne tilby markedet bedre og billigere produkter og tjenester.

For norsk økonomi kan dette være en svært lønnsom investering, men vi risikerer samtidig å tape det hele.

World Economic Forum skriver i sin Global Information Technology Report (2013) at nasjoner som Norge, vil oppnå en stor effekt av mer digitalisering. En 10% økning i digitaliseringsgrad medfører en økning av BNP på hele 24 milliarder kroner årlig. Samtidig vet vi at datakriminalitet koster det norske samfunnet svært mye. I følge Næringslivets sikkerhetsråd (Mørketallsundersøkelsen) påfører slik kriminalitet oss en kostnad tilsvarende 19 milliarder årlig.

Dette tegner et svært alvorlig bilde for Norge. Digitaliseringen har et potensiale til å skape økonomisk vekst og velferd gjennom handel, og mer effektive offentlige tjenester, men potensialet blir nærmest utradert som en følge av økt datakriminalitet. I tillegg til dette kan innbyggernes manglende trygghet og tillit til digitaliseringen føre til en uheldig samfunnsutvikling, hvor vi som nasjon blir mindre villig til å ta i bruk de muligheter som teknologien gir.

Skulle innbyggerne oppleve at datasystemer utnyttes av kriminelle til svindel og ID-tyverier vil de unngå å bruke dem. Mangel på tillit til at myndighetene kan behandle den enkelte sine opplysninger på en trygg måte, vil skape en motstand mot digitalisering i det offentlige. En befolkning og et næringsliv som i liten grad har kunnskap om digitale trusler og hva som er sikker atferd, kan av frykt overkompensere med sikkerhetstiltak som hemmer økonomisk vekst.

Regjeringen gjør rett i å satse på digitalisering, men det må også satses på å beskytte denne investeringen mot datakriminalitet og andre digitale trusler. Viktigst er det imidlertid å gjøre mer for at befolkningen og næringslivet er trygge digitale innbyggere. Vi må ha tillit til at digitale tjenester er trygge, and vi kan bruke nettet uten å oppleve krenkelser og kriminalitet og ikke minst at vi får hjelp når noe galt har skjedd. Først da kan vi hente ut digitaliseringens fulle potensiale.

Synspunkter? Delta i diskusjonen hos digi.no:

http://www.digi.no/kommentarer/2015/10/28/digitaliseringens-morke-bakside