Digital sikkerhetskultur


Ønsker du mer kompetanse innen digital sikkerhetskultur?

Høgskolen i Lillehammer starter i høst et studium innen digital sikkerhetskultur. Studiet har som mål at deltakerne skal kunne utvikle og ivareta en solid digital sikkerhetskultur. Det sentrale er å utvikle kompetanse i å forstå, vurdere og utvikle en digital sikkerhetskultur i egen virksomhet, samt kommunisere betydningen av å utvikle og ivareta dette.

Målgruppen for studiet er kommunikasjonsrådgivere og andre ansatte som ønsker økt kompetanse innen informasjonssikkerhet, sikkerhetsledelse og risikostyring, menneskelige faktorer knyttet til dette, organisasjonslæring og -utvikling, og utvikling av en digital sikkerhetskultur.

Studiet består av ett emne av 15 studiepoeng og består av to hovedtema:

Cybersikkerhet

  1. Innføring i cybersikkerhet
  2. Sikkerhetsledelse og risikostyring
  3. Den menneskelige faktoren.

Digital sikkerhetskultur

  1. Kultur og kommunikasjon i organisasjoner
  2. Organisasjonslæring for atferdsendring
  3. Utvikling av digital sikkerhetskultur.

NorSIS er med på å planlegge og gjennomføre studiet i tett samarbeid med Høgskolen i Lillehammer.

Les mer

Du kan lese mer om studiet på http://www.hil.no/studiekatalog/digital_sikkerhetskultur

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.