Digital Sikkerhet 2017


En ny rapport fra Telenor Norge kaster lys over risikoer og utfordringer Norge står overfor når avanserte trusselaktører utnytter cyberspace.

Omtrent 80 prosent av Norges datatrafikk går gjennom Telenor sitt nett. For å bidra til større åpenhet rundt hvem selskapet beskytter nettverket mot og hvordan, offentliggjorde i dag Telenor Norge for første gang en rapport om digital sikkerhet.

Berit Svendsen, Konserndirektør i Telenor ASA og adm.dir i Telenor Norge AS fremmer at rapporten skal bidra til større åpenhet rundt hva vi beskytter. ” Vi er et av verdens mest digitaliserte samfunn, både på godt og vondt. Våre myndigheter, viktige samfunnsfunksjoner og hver enkelt av oss er avhengige av digitale tjenester. Tjenester og verktøy som forenkler kommunikasjon, arbeidsprosesser og tilgang til informasjon og kunnskap, men de kan også misbrukes til å utføre kriminalitet og aktivitet som truer staten Norge. Digitaliseringen har gjort cybersikkerhet til noe som angår oss alle” .

Rapporten fremlegger at digitaliseringen gjør det norske samfunnet tryggere, men samtidig sårbart på nye måter. Menneskelige og tekniske feil, så vel som bevisste handlinger utført av aktører som vil manipulere, paralysere eller på annen måte ramme samfunnet og borgerne, er noe vi må forholde oss til. Fremover blir det viktig å kraftsamle og bygge robusthet inn i den nasjonale hendelseshåndteringen.