Bruk av digitale postbokser kan bidra til å stoppe svindel


Med digital postkasse vil du bli varslet om brev før du normalt sett ville fått det i postkassen. Dette kan bidra til å avverge eksempelvis svindel med bruk av din identitet.

I NorSIS får vi ukentlig flere henvendelser om ID-tyveri. Mange ganger ser vi at den som blir utsatt for ID-tyveri først oppdager det når et gjenpartsbrev fra et kredittvurderingsfirma kommer i postkassen. Det kan gjerne ta en uke eller mer fra identiteten blir misbrukt til et slikt gjenpartsbrev kommer hjem i postkassen

I Norge er det etablert sikre løsninger for digital post fra offentlige og private virksomheter til innbyggerne. Gjennom bruk av slike sikre løsninger for å motta skriv og andre dokumenter fra virksomheter som benytter disse løsningene, vil man raskere kunne oppdage forsøk på misbruk av sin egen identitet. I tillegg vil man også slippe å motta en rekke brev i postkassen som da heller kan mottas i din digitale postkasse.

Det er to løsninger som tilbys i dag, Digipost og e-Boks. Det er gratis å opprette og bruke en digital postkasse, og brevene/dokumentene kan ligge der så lenge man ønsker. Fordelene med digital postkasse kan oppsummeres slik:

  • Du mottar post på en sikker måte. Vanlig e-post er ikke sikker, og offentlige etater vil ikke sende deg viktige dokumenter via e-post. Med digital postkasse vil det heller ikke være mulig for uvedkommende å få tilgang til din postkasse, slik det kan være med en fysisk postkasse.
  • Du får samlet viktig post på et sted, og du kan lagre posten så lenge du ønsker.
  • Du sparer miljøet gjennom redusert bruk av papir.
  • Du vil ikke motta reklame i den digitale postkassen.

Det er frivillig å opprette en digital postkasse, og vi anbefaler alle å sette seg inn i hva en digital postkasse tilbyr, og hvordan de fungerer. På norge.no finner du en faktaside om digitale postkasser.