Det mørke nettet – OUCH! nyhetsbrev


Juniutgaven av OUCH!-nyhetsbrevet handler om det mørke nettet, og bruken av dette som markedsplass for kriminelle.

Denne månedens nyhetsbrev OUCH! fra SANS handler om det mørke nettet, hva det er og hva det har å si for vanlige folk, og bruken av dette som markedsplass for kriminelle. Den norske utgaven er oversatt av NorSIS.

Les OUCH! april – Det mørke nettet

Det mørke nettet er en samling av ulike systemer og nettverk, styrt av mange forskjellige personer, og brukt for å kommunisere eller for å dele informasjon sikkert og anonymt. For å aksessere det mørke nettet trenger du ofte spesifikk programvare, som f.eks. TorBrowser.

Det mørke nettet er mye brukt av journalister, aktivister og varslere, spesielt i deler av verden med mye sensur og overvåkning. Men kriminelle bruker også det mørke nettet utstrakt, bl.a. som markedsplass for ulovlige varer og stjålen informasjon.

Dersom personlige detaljer om deg skulle komme i hendene på cyberkriminelle, er det mulig at de vil bli forsøkt solgt til andre kriminelle i det mørke nettet. Dersom dette har skjedd, kan du være utsatt for persontilpasset svindel. Vær derfor oppmerksom på:

  • Telefonoppringninger eller e-poster fra folk som later som de tilhører offentlige organisasjoner og presser deg til å gjøre noe, for eksempel som å betale en regning.
  • Følg med på kontoutskrift for bankkort, og transaksjoner til kredittkort. På denne måten kan du oppdage om du blir utsatt for økonomisk svindel. Om du oppdager det, kontakt banken eller kredittkort-firmaet umiddelbart.
  • Vurder frivillig kredittsperre. Sperren kan heves igjen om du har behov for det, og er en av de mest effektive tiltakene for å beskytte mot konsekvensene av ID-tyveri.

NorSIS anbefaler

Les nyhetsbrevet, og sett deg inn i rådene som gis. Sett deg også inn i kjennetegnene på sosial manipulering, slik at du er bedre rustet til å motstå svindlere. Sett deg også gjerne inn i forebyggende tiltak mot ID-tyveri.

Ressurser

Originalutgaven av månedens nyhetsbrev på engelsk
SANS: OUCH! Security Awareness Newsletter
Nettvett.no – Sosial manipulering
Nettvett.no – Forebygge identitetstyveri