Designing out Crime 2017


Torsdag 9. november arrangerer Næringslivets sikkerhetsråd(NSR) Designing out Crime 2017. Dette er en konferanse som fokuserer på viktigheten av helhetlig og langsiktig planlegging som metode for å redusere kostnader og treffe mest riktig.

Tema for årets konferanse er Helhetlig og Langsiktig planlegging.

Denne dagen kan du høre Kjetil Skogrand, Rud-Pedersen AS legge frem sine betraktninger og opplevelser av sikringstiltak, både fra et yrkesperspektiv, som privatperson og som familiefar. Skogrand har blant annet ledet Sikkerhetsenheten i avdeling for krisehåndtering og sikkerhet i Justis- og beredskapsdepartementet. Du får også høre avdelingsdirektør Knut Smedsrud fra Politidirektoratet snakke om det tverrfaglige samarbeidet mellom ulike etater for en styrket beredskap.

Det kommer også foredragsholdere med bred erfaring fra arkitektur, sikrings- og beredskapsplanlegging fra inn og utland. Fra Storbritannia kommer Richard Flint, som vil snakke om planlegging i dag, for en sikker fremtid, Torstein Nielsen fra Stavanger kommune vil dele erfaringer om hvordan bygge beredskap når usikkerheten er stor, og Kathrine Strøm vil kaste lys over hva som kjennetegner et bærekraftig samfunn.

Programmet passer for alle med sikkerhetsansvar i kommuner og fylker, som er sikkerhetsledere i næringslivet, byplanleggere, arkitekter, beredskapsplanleggere, og politi.

Arrangementet avholdes 9. november i Næringslivets Hus.

Se program og meld deg på her…