Den digitale foreldrefloka – helt nye utfordringer eller kjente problemer i nye kanaler?


Programmet for Safer Internet Day- seminaret er klart. Vi skal snakke om foreldres rolle. Både som digitale støttespillere, grensesettere og medutforskere i kanalene der barnas deres er. Programmer

Tid:    tirsdag 9. februar, kl 13.00- 14.30
Sted: Facebook og på norsis.no. Vi legger ut opptak av seminaret begge steder i etterkant.

 

HER KAN DU FØLGE SEMINARET FRA KL.13

Hvem er seminaret for?

Seminaret er laget for alle foreldre, men retter seg først og fremst for de som har barn i barneskolealder og oppover. For de som har yngre barn anbefaler vi også å følge Medietilsynets digitale seminar tidligere samme dag.

Program

Velkommen ved Karoline og Lars-Henrik

E-sportforbundet med Jack Holand
For at foreldre skal kunne gi gode råd, trenger de å vite noe om de plattformene barna bruker. Spill er en viktig del av hverdagen for mange barn. Vår seniorrådgiver Hans-Marius snakker med Jack Holand, generalsekretær i Norges e-sportforbund, om hvordan man foreldre kan gjøre seg relevante i barnas spillhverdag.

Barneombudets ekspertgruppe ved Ella, David og Tom
«Arbeid for en tryggere digital hverdag for barn og unge» er et av satsningsområdene til Barneombudet. Karoline i samtale med Ella, David og Tom fra Barneombudets ekspertgruppe om hvordan man kan gjøre den digitale hverdagen tryggere og bedre.

Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) ved Stig Oprann
Foreldreutvalget for grunnopplæringen er et nasjonalt og uavhengig organ som gir tips og veiledning til foreldre om samarbeid mellom hjem og skole. Utvalgsmeldlem Stig Oprann, forteller oss om viktigheten av foreldrenettverk og hjem-skolesamarbeid.

Datatilsynet ved Bjørn Erik Thon
Barn og unges liv og hverdag blir i stor grad registrert og dokumentert fra de er født. Personopplysninger registreres og lagres på helsestasjonen, i barnehagen og på skolen. Etterhvert begynner barna selv å legge igjen digitale spor. Direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon skal gi oss litt mer innsikt i hva foreldre må og bør vite om personvern.

Oppsummering og avslutning ved Karoline og Lars-Henrik

Spørsmål vi ønsker å belyse:

–       Hvordan kan foreldre engasjere seg og skape gode relasjoner med og for sine barn i en digital hverdag?
–       Hva er godt digitalt foreldreskap?
–       Hvordan sette gode grenser?
–       Hvordan forvalte barnets rett til personvern og privatliv?
–       Balanse mellom beskyttelse og privatliv
–       Hvordan kan foreldre være gode støttespillere når skolen flytter hjem og på skjerm?
–       Hva må foreldre vite om det digitale for å være gode støttespillere for barna sine?

 

Hva er Safer Internet Day

Safer Internet Day er en internasjonal dag som markeres hele verden. Dagen er dedikert til barn og unges bruk av internett, og i år som i fjor er mottoet: “Together for a better internet”. Målet med dagen og arbeidet er å skape bevissthet rundt barn og unges bruk av internett slik at de får en tryggere digital hverdag.

Les mer om de andre arrangementene på Safer Internet Day hos Medietilsynet

Lurer du på noe?

Kontakt oss på post@norsis.no