Zoya Shah

Zoya, som har en doktorgrad i fysikk fra King’s College London, bringer en imponerende realistisk tilnærming til bordet. Hennes yrkeserfaring i sikkerhetsfeltet strekker seg tilbake til 2012 og inkluderer omfattende arbeid med risikovurderinger på olje- og gassplattformer, håndtering av fysisk sikkerhet for radioaktive strålekilder, og formidling av informasjonssikkerhetspremisser i den offentlige sektoren. Hun har tidligere tjenestegjort som Chief Information Security Officer (CISO) i IMDI og innehar nå stillingen som CISO i NRK.