De viktigste tiltakene


God sikkerhet krever mange tiltak, men sørg for at du gjør det viktigste.

Små og mellomstore virksomheter er utsatt for datakriminalitet, og det er krevende å gjennomføre alle sikringstiltak med små budsjetter og lite kompetanse.

I Informationweek sier sikkerhetsekspert i CSIS at 75% av dataangrepene skjer med offentlige kjente sårbarheter i kommersielle programmer. Et viktig og effektivt tiltak for å demme opp mot dette, er å oppdatere alle programmer på alle datamaskiner. Sikkerhet handler om mennesker, prosesser og teknologi. Det er viktig å lære opp de ansatte og å utvikle gode og sikre prosesser på arbeidsplassen.

PwC har nylig gjennomført en undersøkelse i Canada, som viser av 88% av virksomhetene er helt enig eller enig i at cybersikkerhet er viktig for egen virksomhet, men de fleste tar det allikevel ikke på alvor.

NorSIS anbefaler

  • Lær opp alle ansatte i informasjonssikkerhet. NorSIS bistår med et ferdig opplæringsopplegg tilknyttet Nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Det kommer snart informasjon om dette.
  • Oppdater alle programmer på alle datamaskiner og servere. Sjekk også at driftsleverandørene gjør dette for dine systemer. Etabler gode rutiner som sørger for at dette blir gjennomført på en god måte.
  • Få en oversikt over virksomhetens mest verdifulle informasjon, og beskytt den ekstra godt.

Les mer

Informationweek

Techvibes om PwC-rapport

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.