Datasikkerhet for seniorer


Etter hvert som senior delen av den norske befolkning tar mer og mer i bruk internett-tjenester, ser NorSIS at det også for denne gruppen er behov for opplæring i trygg nettbruk.

NorSIS er i gang med å utvikle et gratis kurs i datasikkerhet som er skreddersydd for denne befolkningsgruppen. Riktignok er risikoene for å trå feil på nettet de samme for yngre som for eldre, men sett i lys av at mange seniorer ikke har vært med på den senere tids IT-evolusjon, og kan mangle begrepsapparatet en finner i IT- og sikkerhetsvokabularet, ser NorSIS nødvendigheten av et kurs tilrettelagt for denne delen av befolkningen. I tillegg til å bruke en mer folkelig språkdrakt vil kurset også gi noe mer bakgrunnsstoff om IT- og sikkerhet generelt når en forklarer og veileder. For å være sikker på å nå dette publikumet samarbeider NorSIS med Seniornett om utformingen av kurset. I tillegg er Tom Heie Nätt (medforfatter av boken “Datasikkerhet”) en viktig bidragsyter til kursinnholdet.

Kursert vil offisielt lanseres i Juni, men som en prøvegjennomføring fikk deltakere i arrangementet GODT SENIORLIV på Gjøvik den 7. Mai, ta en sniktitt på kursert slik foreligger så langt. Foreløpig inneholder kurset 4 moduler, som inkluderer en introduksjonsdel, hvordan beskytte sine brukerkontoer, bruk av e-post og bruk av sosiale medier.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.