Datainnbrudd hos Adobe


Sensitiv kundeinformasjon og kildekode er på avveier

Adobe har blitt utsatt for et datainnbrudd, og inntrengere skal ha fått tilgang til blant annet sensitiv kundeinformasjon og kildekode til flere av deres produkter.

Kundeinformasjonen som er kommet på avveier omfatter omkring 2.9 milioner kunder. Denne inneholder blant annet krypterte kredittkortnumre, brukernavn og passord til tjenestene Adobe Creative Cloud og Adobe Revel.

Kildekoden som er på avveie er på rundt 40 GB, og skal tilhøre publiseringsverktøyet Adobe Acrobat samt webplatformen Adobe ColdFusion. Det antas at innbruddet skjedde i midten av august basert på datoene på filene som er funnet. Adobe Secure Software Engineering Team har bekreftet innbruddet. Adobe sier også at de har etterforsket innbruddet siden 17. september, og at de har begynt å varsle berørte kunder.

NorSIS anbefaler

Bytt passord på relevante tjenester og gjerne også andre Adobeprodukter du måtte benytte. Bruk forskjellig passord på forskjellige tjenester så unngår du å blottstille alt om et slikt innbrudd skulle ramme en tjeneste der du er kunde.

Les mer

blogs.adobe.com

Kundeanbefalinger hos Adobe

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.