Data slettes ikke på mobiler


En svensk undersøkelse viser at mange ikke sletter sensitiv og bedriftsintern informasjon fra mobilen når den ikke skal brukes mer.

Totalt 50 mobiltelefoner ble innkjøpt på andrehåndsmarkedet. I hele 39 av disse (78 %) ble det funnet informasjon på telefonen. Undersøkelsen viser at hver  3. mobiltelefon inneholdt sensitiv informasjon. Det er ComputerSweden som har gjennomført undersøkelsen i samarbeid med Inrego.

Følgende informasjon ble funnet:

  • Møtenotater
  • Kundelister fra bedrift
  • Salgstall fra bedrift
  • E-post adresser fra bedrifter og privatpersoner
  • Bilder av pass, ID-kort, private bilder og private sex-bilder
  • Private bankdokumenter

Alle telefonene hadde fått fabrikkinnstillinger gjenopprettet. Å rekonstruere informasjon fra telefoner med Android og Symbian operativsystem var enkelt, men det lyktes ikke på IPhone.

Brukte smarttelefoner kan være en gullgruve for kriminelle, skriver ComputerSweden.

Tall fra hittegods på Gardermoen viser at det årlig glemmes ca 3.000 mobiltelefoner. NorSIS antar at mange glemmer telefoner andre steder også, og vi antar at også en stor andel av disse inneholder sensitiv informasjon.

NorSIS anbefaler

Bedriftsledere bør sørge for å sikre bedriftens informasjon fra fødsel til død – og alle steder de er på veien.

Bedrifter bør sette krav til at alle passordbeskytter smarttelefonene, i tillegg til simkode.

Ledere må også vurdere hvilke regler og retningslinjer de skal ha for ansattes bruk av mobiltelefoner, med tanke på hvilken informasjon som kan lagres på den.

Fjernsletting av informasjonen dersom den mistes eller blir stjålet er også viktig. Det beste er å ha en bedriftsløsning, slik at man ikke er avhengig av at den enkelte må sørge for dette.

Innføring av Bring Your Own Device er en mulighet, men også en risiko som må vurderes. Retningslinjer når enhetene er privateide og bedriftens informasjon er lagret på de, er en større utfordring.

Les mer

Teknisk Ukeblad, hvor NorSIS uttaler seg om den svenske undersøkelsen.

ComputerSweden

DIGI om glemte mobiler

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.