Cybersikkerhet på Styrerommet, av ledere for ledere


Den Norske Dataforening arrangerer Cybersikkerhet på styrerommet. Dette er en konferanse rettet mot styremedlemmer og toppledere i private- og offentlige virksomheter. Mangel på cybersikkerhet truer verdier på mange områder.

Risikoen for virksomheter og samfunnet har økt betydelig som følge av den pågående digitalisering og av den hurtige teknologiske utviklingen.

Svakheter i ledelsesforankring og styring av sikkerhetsarbeidet kan få store konsekvenser for virksomhetene økonomisk, men også for nasjonal sikkerhet og personvern.

Konferansens hovedbudskap er at cybersikkerhet er et strategisk risikoområde som omfatter hele virksomheten.

Programmet vil gjennom lyntaler av sentrale ledere og felles diskusjoner bidra til økt bevisstgjøring og forståelse av cybertrusler, styre- og toppledelsens rolle og ansvar, juridisk grunnlag og implikasjoner for virksomheten, og rammeverk og beredskap for risikohåndtering og hendelser.

Halvdagskonferanse 14. november, kl. 0830-1200. Vi anbefaler deg som styremedlem og toppleder å ta en titt på denne konferansen. NB. se dato.

 

https://event.dnd.no/sikkerhetsdagen/

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.