Cyberkonferanse i Oslo


KPMG, British Embassy og NorSIS satte fokus på "Cyber Crisis Management & Preparedness"

Cyberkonferansen i KPMG sine lokaler ble en spennende arena med fokus på “Cyber Crisis Management & Preparedness”.

 

Konferansen ble åpnet av Storbritannias ambassadør til Norge, Sarah Gillett. I sin åpningstale vektla hun viktigheten av  “cyber security” ved å vise til at den bidrar med 17 milliarder pund til den britiske økonomien i fjor. I tillegg investerer Storbritannia 1, 9 milliarder pund til å styrke informasjonssikkerheten. Dette som en del av et langsiktig program for “cyber security”. I tillegg var relevant britisk industri tilstede, samt akademia ved Dr Jassim Happa, Cyber Security Analytics ved Oxford som deltok via videokonferanse.

 

DSC00977

Storbritannias ambassadør til Norge, Sarah Gillett under åpningstalen.

 

KPMG presenterte deretter sin internasjonale lederundersøkelse om informasjonssikkerhet “CEO Outlook Survey”. I KPMGs globale topplederundersøkelse sier en av tre bedriftsledere at cybertrusselen er den aller største utfordringen selskapet står overfor, mens en av fem forteller at cybersikkerhet er forretningsrisikoen som bekymrer dem aller mest, og som potensielt vil forårsake størst skade for selskapet. Tilstede var også Mr. Fortune Anyovi, Director for KPMG Global Security Center basert i London.

DSC00980

Rune Skjelvan, Partner og leder av Advisory, KMPG presenterte hovedfunn fra “CEO Outlook Survey”.

 

Direktør Roger Johnsen fra NorSIS presenterte utdrag fra årets Trusler og trender, og kom med et klart budskap om at åpenhet og samarbeid er et viktig bidrag for bedre informasjonssikkerhet i henhold til den teknologiske utviklingen og trusselbildet. Rapporten vil bli publisert i sin helhet om 2 ukers tid.

DSC00984

Direktør i NorSIS, Roger Johnsen holdt innlegg om Trusler og trender 2016.

 

Totalt ca. 100 deltakere fra ulike departement, organisasjoner og næringsliv deltok på dagens konferanse, under ledelse av Sofie Nystrøm, direktør ved NTNU CCIS. Det ble også tatt godt i mot av deltakere at konferansen ble holdt på engelsk.

 

Det å skape arenaer for utveksling av kompetanse og knytte relasjoner er et viktig tiltak i det å øke bevisstheten om og behovet for informasjonssikkerhet. Informasjonssikkerhet er ikke bare et nasjonalt anliggende – internasjonalt samarbeid er også viktig. Spesielt det å få innsikt i hverandres respektive lands ekspertise, erfaring og at kunnskap kan deles til felles grep for en tryggere digital hverdag.