Crypho vant Rosings IT-sikkerhetspris for 2015


NorSIS gratulerer vinneren av årets ROSING IT-sikkerhetspris

ROSING deler årlig ut ROSING IT-sikkerhetsprisen for å skape interesse for, fokusere på og markere betydningen av informasjonssikkerhet og IT-sikkerhet. Det er representanter for sikkerhetsorganisasjonene ISACA, Dataforeningens faggruppe for informasjonssikkerhet og Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) som samarbeider i fagjuryen. Prisen skal tildeles virksomheter i Norge, eller etter særlig vurdering tildeles enkeltpersoner. Mottakeren skal på en positiv måte – direkte eller indirekte – ha bidratt til økt informasjonssikkerhet og IT-sikkerhet. Bidraget kan være gjennom formidling, opplæring eller holdningsskapende arbeid, ved å fremme nyskapende tenkning eller å ha utviklet og implementert egnede metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater – eller på annen måte har bidratt til dette.

Sikkerhetsprisen
Foto: Ingar Næss

Crypho vant Rosings IT-sikkerhetspris for 2015. Prisen ble delt ut under Dataforeningens årskonferanse i Kulturkirken Jakob i Oslo onsdag 25. november.

Prisen ble delt ut av Johan Nygaard, President i ISACA, som uttaler:

“Årets vinner av Rosing IT-Sikkerhetsprisen 2015 har utmerket seg svært positivt ved sitt sterke fokus på informasjonssikkerhet og personvern. Problemstillingene som både informasjonssikkerhet og personvern stiller ovenfor samfunnet og de løsningene vi benytter har vært en avgjørende faktoren for juryens beslutning i år.

Vinneren har over tid jobbet for å fremme informasjonssikkerhet og personvern i det norske og internasjonale markedet og er et godt eksempel på at Norske informasjonssikkerhetsvirksomheter kan være en eksport og er med å sette Norge på det internasjonale kartet. De har jobbet over tid med et produkt som har høye krav til sikkerhet og strenge krav til kryptering, samtidig som de har satt brukerens personvern og eierskap til egen data i sentrum.

Slike problemstillinger kan fort føre til en høy brukerterskel, men vinneren har klart å kombinere høye sikkerhetskrav med en løsning som er enkel å benytte for vanlige brukere.
Med brukervennlighet i fokus har vinneren klart å lage en løsning som bidrar til å heve sikkerhetsnivået nasjonalt som internasjonalt for vanlige brukere og virksomheter, men også for journalister og menneskerettighetsforkjempere verden over.”