Chrome 35


Google retter 23 svakheter i versjon 35 av deres nettleser Google Chrome.

Det nye versjonsnummeret for Chrome til Windows, Mac og Linux er nå 35.0.1916.114. Chrome OS oppdateres til versjon 35.0.1916.116, mens Chrome til Android oppdateres til versjon 35.0.1916.122

Blant svakhetene som har blitt utgitt er 3 regnet som høy risiko og 9 500 dollar har blitt utbetalt til forskjellige sikkerhetsforskere.

NorSIS anbefaler

Bruk automatisk oppdatering der det er mulig. Chrome vil oppdateres automatisk, med mindre du har forandret det.

Les mer

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.