Chrome (28.0.1500.95)


Google oppdaterer nettleseren deres Google Chrome til versjon 28.0.1500.95.

Oppdateringen inkluderer 11 rettelser, der flere har høy risiko.

NorSIS anbefaler:

Sjekk at du har nyeste versjon ved å skrive chrome://chrome i adressefeltet.

Les mer:

Hos Google.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.