Chrome (27)


Google retter 14 svakheter i Chrome, versjon 27.0.1453.93 for Windows, Mac og Linux.

Ingen av svakhetene har fått Google sin høyeste risikovurdering, men 11 har fått Googles nest høyeste risikovurdering.

NorSIS anbefaler:

Oppdater til nyeste versjon.

Les mer:

Hos googlechromereleases.blogspot.no.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.