Chrome (26)


Google Chrome med ny versjon 26.

Google Chrome retter flere sårbarheter med ny oppdatering og har versjonsnummer Chrome 26.0.1410.43, for Windows, Mac og Linux.

NorSIS anbefaler:

Ha alltid oppdatert programvare og følg leverandørens anbefalinger

Les mer:

Hos Google.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.