Center for Cyber- and Information Security


Norges ledende datasikkerhetsmiljøer går sammen om å etablere «Center for Cyber- and Information Security» ved Høgskolen på Gjøvik (HIG).

Tirsdag ble det kjent at mange av de tyngste aktørene innen sikkerhet som blant andre Cyberforsvaret, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Politidirektoratet (POD), Kripos, Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) går sammen for å styrke forskning og utdanningstilbudet innenfor informasjonssikkerhet i form av finansiering av professorater.

Gjøvik skal bli et internasjonalt kraftsenter innen datasikkerhet. Norge får det som på sikt skal bli Europas største forskningssenter på området, med etter hvert 100 stillinger og 80 årsverk. Det fortalte primus motor Morten Irgens, viserektor og dekan ved HiG på en pressekonferanse i ærverdige Oslo Militære Samfund tirsdag.

Les mer.

http://www.digi.no/918002/historisk-satsing-paa-it-sikkerhet

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.