Europol og norske CCIS signerer samarbeidsavtale


Via denne avtalen bidrar CCIS sammen med EC3 i arbeidet mot cyberkriminalitet på tvers av landegrensene.

Troels Oerting, leder for det europeiske cyberkrimsenteret, The European Cyber Crime Center (forkortet EC3) signerte denne uke en samarbeidsavtale med det norske Center for Cyber and Information Security (CCIS).

Det europeiske cyberkrimsenteret EC3 ledes og drives av Europol, og vil i stor grad bidra i dette arbeidet.

Datakriminalitet kjenner ingen grenser, den er global, krever en samordnet og samarbeidende tilnærming av rettshåndhevende myndigheter på tvers av grenser – og et samarbeid mellom offentlige og private aktører.

EC3 etablerer et samarbeid mellom EUs medlemsland, sentrale EU-aktører, ikke-EU- land som Norge, internasjonale organisasjoner, styringsorganer for internettet, tjenesteleverandører, internett- og finanssektorsikkerhetsfirmaer, akademiske eksperter, sivile organisasjoner, nasjonale Computer Emergency Response Teams (CERTer) og CERT-EU. Nå er også CCIS i Norge en del av dette samarbeidet. For å tilrettelegge det nære samarbeidet har EC3 etablert rådgivningsgrupper. Norge er representert via CCIS.

CCIS er etablert som et offentlig-privat partnerskap i Norge. Det fremmer nye måter å samarbeide på, på tvers av organisasjoner og sektorer. NorSIS er en av 25 partnere som samlet seg om etableringen av CCIS for å øke kapasiteten, beredskap, og operasjonell effektivitet i å forebygge og bekjempe nettkriminalitet.

Les mer om Center for Cyber and Information Security her

Les mer om Europol her