Bronse til Norge


Microsoft deler ut «medaljer», og Norge er tildelt bronse for å ha relativt få infiserte PC-er.

Microsoft måler kvartalsvis infeksjonsraten fordelt på land, og de blir presentert i rapporten Microsoft Security Intelligence Report. I andre kvartal i 2013 ble 1,6 av 1.000 datamaskiner  i Norge renset for skadevare (virus). Gjennomsnittet for verden var 5,8. 

Bare  7,3 % av norske datamaskiner har fått virus, hvor antivirusprogrammet har fjernet det, sammenlignet med gjennomsnittet i verden som er på 21,7 % i samme periode. 

Ole Tom Seierstad hos Microsoft gir blant annet honnør til sitt samarbeid med NorSIS og NSR, og mener dette bidrar  til den lave infeksjonsraten i Norge. Bevisstgjøringskampanjer, som Nasjonal Sikkerhetsmåned mener Microsoft er viktig for å bedre informasjonssikkerheten. Andre land som har lav infeksjonsrate har også godt og aktivt samarbeid mellom private og offentlige aktører.

Les mer

Hos Microsofts Security Blog