Brønnøysundregistrene vant Fidusprisen 2018


Under dagens åpningskonferanse for Nasjonal sikkerhetsmåned 2018 tok Olav Melteig i mot Fidusprisen 2018 på vegne av Brønnøysundregistrene. De nådde helt til topps i konkurranse med Universitetet i Oslo og Skandiabanken som de andre finalistene til årets pris.

Formålet med Fidusprisen er å skjerpe bevisstheten om behovet for informasjonssikkerhet hos privatpersoner og i næringslivet. Kandidatene til prisen er et resultat av en bred spørreundersøkelse blant forbrukere. Fidusprisen går altså til en bedrift eller offentlig aktør som har utmerket seg på informasjonssikkerhetsområdet.

Juryen har i sin vurdering lagt vekt på folkets oppfatning. Det har også blitt vurdert sentrale interne forhold, virksomhetens utfordringer og eksponering, samt vilje og evne til å engasjere de ansatte i sikkerhetsarbeidet. Videre har juryen lagt spesielt stor vekt på hvordan virksomheten opererer på grensesnitt mot sine kunder og i dette vurdert vilje og evne til å utvise ansvar, involvere kundene i det totale sikkerhetsarbeidet samt markedsføre sikkerhet som et aktivum i markedet.

Vinneren av Fidusprisen for 2018 er Brønnøysundregistrene

Brønnøysundregistrene har stor tillit i befolkningen hva gjelder håndtering av informasjonssikkerhet og etterlever en modell for sikkerhetsarbeid som involverer brukere av deres tjenester i stor grad, samt ivaretar deres behov for sikre tjenester på en svært god måte.

Brønnøysundregistrene hedres med Fidusprisen 2018 for sitt store fokus på sikkerhetsarbeid. Vinneren er en vital aktør i det norske samfunn. Tjenestene de yter, og behandlingen de utfører av befolkningens personlige informasjon, må gjøres med høyeste grad av sikkerhet. Brønnøysundregistrene har utviklet prosesser for implementering av sikkerhet i alle ledd i sin virksomhet. Organisasjonsmessig er sikkerhetsarbeidet svært godt forankret i virksomhetens ledelse, og de hedres også for sin tenk-før-du- klikker opplæring av alle ansatte. Brønnøysunderegistrene har etablert sikkerhet som en del av alle felles prosesser i virksomheten, i tillegg til å etablere separate sikkerhetsprosesser som må til for å få et effektivt og systematisk styringssystem for sikkerhet. Tjenester og prosesser er pålagt risikostyring med tanke på å finne sårbarheter og å unngå uønskede hendelser, i tillegg trenes ansatte for å håndtere eventuelle kriser eller utfall av vitale tjenester. For å kunne yte Norges befolkning de tjenestene som ligger i Brønnøysundregistrene sitt mandat, gjøres dette gjennom utstrakt bruk av nødvendige sikkerhetsmekanismer og personvern.


Adm. dir. i NorSIS Peggy S. Heie overrekker Olav Melteig fra B.reg. Fidusprisen 2018.
Foto: Arne Røed Simonsen

Hvorfor er Fidusprisen prisen viktig?

Samfunnet blir gradvis mer digitalisert og mengden av sensitiv informasjon som forvaltes på ulike måter til ulike formål øker. Samtidig har datakriminaliteten blitt mer avansert, målrettet og skjer hyppigere. Å sikre informasjon er en svært viktig oppgave med betydning for forbruker, virksomhetens omdømme og som bidrag til et trygt digitalt samfunn.

Om Fidusprisen og jury

Prisen ble første gang utdelt i 2009. Fidusprisen går til en bedrift eller en offentlig aktør som har utmerket seg innenfor informasjonssikkerhet. En jury bestående av representanter fra Datatilsynet, Næringslivets sikkerhetsråd (NSR) og NorSIS kårer vinneren basert på en faglig vurdering av kandidatene.