Bidra på Sikkerhetsfestivalen 2022!


Har du lyst til å holde foredrag under Sikkerhetsfestivalen 2022? Send inn forslag innen 7. mars!

Sikkerhetsfestivalen arrangeres 29.-31. august 2022 på Lillehammer.

Festivalen er et samarbeidsarrangement mellom en rekke virksomheter og organisasjoner som jobber med sikkerhet i Norge, og NorSIS er stolt samarbeidspartner. Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) er hovedarrangør og initiativtager til festivalen.

Ønsker faglig bredde

Sikkerhetsfestivalen er en av Norges viktigste sikkerhetsfaglige arrangement og spenner over hele fagområdet informasjonssikkerhet. Festivalen ble arrangert for første gang i 2019.

Det er ønskelig med bidrag fra hele fagområdet, både teoretiske og praktiske tilnærminger. Send inn forslag til foredrag og annet innhold av faglig karakter som kurs, workshops, konkurranser, debatter, hackathons med mer. Svarfrist er 7. mars. Som bidragsyter deltar du gratis på festivalen.

Arena for erfaringsutveksling

Sikkerhetsfestivalen er en arena for erfaringsutveksling. Ambisjonen er at dette skal bli Norges største og viktigste sikkerhetsarrangement, og en samlende arena for alle med interesse eller ansvar for cyber, IKT og informasjonssikkerhet.

I 2019  holdt den unge hackeren Thomas foredrag på konferansen. Han kom blant annet med noen gode råd til ungdommen:

– Vær kritisk til hva du ser på. Mange er bare ute etter å skaffe seg informasjon som de kan bruke på en eller annen måte. Skaff deg et sterkt passord. Og bruk totrinnsverifisering der du kan. Da gjør du det vanskeligere for dem som har onde hensikter.