Beskytte barna på nett


Ny utgave av OUCH! er ute, temaet denne måneden er; hvordan beskytte barna når de er på Internett.

OUCH! utgis hver måned av SANS, hver gang er det et nytt tema som tar for seg utfordringer og sikkerhetstrusler for vanlige databrukere.

Det er vanskelig å beskytte mot noe man ikke vet hva er, så vi ser først på hva som er de største truslene og hvorfor. Disse deles inn i tre deler:

  1. Fremmede på nett, ofte personer som utgir seg for å være noen andre.
  2. Venner og mobbing på nett.
  3. Seg selv, selv om man legger ut noe selv, er det ikke alltid ønskelig at det skal være der for alltid.

Deretter ser vi på hvilke tiltak du bør ta og hvordan du kan få barna til å forstå risikoene på nett.

NorSIS anbefaler:

Les hele nyhetsbrevet hos securingthehuman.org

Les mer:

Les tidligere versjoner av OUCH! hos securingthehuman.org/ouch

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.