BankID uten Java


BankID melder nå at de kommer med BankID uten Java høsten 2014.

Lanseringsplanen for BankID 2.0, en ny BankID-løsning uten Java, er nå klar. BankID 2.0 skal gjøres tilgjengelig for banker og brukersteder i løpet av tredje kvartal neste år melder BankID på sine hjemmesider

– Vi opplever stor interesse blant banker og brukersteder, og forventer at tilrettelegging vil skje fortløpende fra og med tredje kvartal neste år. Vi sørger for tidlig tilgang til dokumentasjon og test-løsning, slik at brukerstedene har gode forutsetninger for å komme raskt i gang, sier drifts- og utviklingssjef Frode Beckmann Nilsen i BankID Norge.

Beslutningen om at en Java-fri BankID skulle lages, ble tatt etter et forprosjekt våren 2013. BankID 2.0 vil kjøre i nettleseren, uten installasjon av annen programvare eller nedlasting av apper, og den vil være tilgjengelig på et bredt utvalg av enheter melder BankID på sine sider.

BankID på mobil skal videreføres etter at BankID 2.0 er på plass og vil være et fortrukket alternativ for mange.

Det stenges ikke for Java-BankID og apper når BankID 2.0 lanseres.

– Vi har ikke satt noen frist for utfasing av BankID med Java. Noen vil nok la løsningene være sidestilt, andre vil satse kun på BankID 2.0 og BankID på mobil. Vi regner likevel med at markedskreftene bidrar til at Java-BankID fases ut relativt raskt, sier Frode Beckmann Nilsen.

Les mer:

Bankid.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.