Avslutningskonferanse for sikkerhetsmåneden


SikkertNOK 2015 arrangert på Gjøvik i dag.

SikkertNOK avrunder hvert år Nasjonal Sikkerhetsmåned. Konferansen ble avholdt på Høgskolen i Gjøvik, som har markert seg som en kunnskapsnode for informasjons- og cybersikkerhet i Norge og i Europa. Verter for årets konferanse er Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS), Norwegian Information Security Laboratory (NISlab) og Center for Cyber and Information Security (CCIS).

Gjøvik har utviklet seg til å bli et sterkt voksende hovedsete for forskning, utdanning og forebyggende arbeid innen informasjons- og cybersikkerhet. NISlab er vertskap for CCIS – et nasjonalt forskningssenter som samarbeider både med akademia, offentlig sektor og næringslivet med fokus på grunnforskning og anvendt forskning innen informasjons- og cybersikkerhet. NorSIS er også lokalisert sammen med nevnte organisasjoner – og sammen blir dette et sterkt fundament for Norges utdanning, forskning og forebyggende arbeid innen cybersikkerhet.

Foredragsholderne ved konferansen belyste dagens trusselbilde, og de utfordringer digitaliseringen av samfunnet fører med seg for myndigheter, offentlige virksomheter, næringsliv og forbrukere.

Generalmajor Odd Egil Pedersen innledet konferansen ved å sette fokus på hvordan etablere og vedlikeholde en sikkerhetskultur bygd på kunnskap og bevissthet, noe som er en forutsetning for et sikkert samfunn. Francesca Bosco, fra FN’s forskningsinstitutt for interregional kriminaletterforskning og regelverksetterlevelse orienterte om hvordan få bedre sikring av cyberdomenet.

Professor Hannes P. Lubich, University of Applied Sciences North-Western Switzerland (FHNW), holdt et innlegg om personvern i den finansielle sektoren. Margaret Raaum, daglig leder ved nylig startede KraftCERT og styreleder ved Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST) holdt et foredrag om hendelsesberedskap for energisektoren, med tanke på utsatthet for cyberangrep. Statsråd Vidar Helgesen, EØS- og EU-minister og stabssjef ved Statsministerens kontor, fikk deretter publikum til å løfte blikket til det europeiske nivået ved å orientere om den europeiske agendaen for informasjonssikkerhet.

  • Kunnskapssamfunnet krever satsing på informasjonssikkerhet, sier Sofie Nystrøm, direktør for CCIS. SikkertNOK 2015 setter fokus på hvordan sikre samfunnets viktigste områder godt nok mot data- og cyberangrep. CCIS bidrar gjennom sine robuste partnerskap med de viktigste aktørene på området, nasjonalt og internasjonalt, til økt kunnskap om cyber- og informasjonssikkerhet. Vi skaper arenaer for godt samarbeid og videreutvikling av samfunnsmandatet for senteret og den viktige kunnskapsbyggingen ved senteret. Det er viktig for oss å bidra til avslutningskonferansen for Nasjonal Sikkerhetsmåned, SikkertNOK.
  • Nasjonal sikkerhetsmåned øker kompetansen innen informasjonssikkerhet, med over 90 arrangementer landet rundt og at 364.000 ansatte i Norge får opplæring gjennom nano-læring i oktober. Dette viser faktisk at informasjonssikkerhet har fått et bredere fokus i norsk næringsliv. Det tror vi på sikt vil utgjøre den viktigste forskjellen. Når vi gjentar dette over flere år vil det sette norske virksomheter bedre i stand til å håndtere det svært dynamiske trusselbildet vi ser på internett, sier Roger Johnsen, administrerende direktør i NorSIS.

Rekruttering til utdanning i informasjons- og cybersikkerhetsfaget er viktig og derfor avrundes SikkertNOK-konferansen med et eget tiltak for HiG-studenter. De inviteres til å fortelle og høre på halloween historier fra skyttergravene i informasjonssikkerhetsverden. Konferansen har i år rekordoppslutning.

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

 

Center for Cyber and Information Security ved:

Maria Henningson

Epost: maria.henningson@ccis.no

Mobil: 905 78 914.

www.ccis.no

 

Norsk Senter for Informasjonssikring ved:

Birgitte Førsund

Epost: birgitte@norsis.no

Mobil: 99 10 22 90.

www.norsis.no

 

Norwegian Information Security laboratory Department of Computer Science and Media Technology ved:

Epost: kommunikasjon@hig.no

Telefon: 61135100

www.hig.no

www.nislab.no