Avhending av mobile enheter – OUCH! nyhetsbrev


Marsutgaven av OUCH!-nyhetsbrevet handler om hvordan man kvitter seg med mobile enheter på en sikker måte.

Denne månedens nyhetsbrev OUCH! fra SANS forteller om risikoene knyttet til usikker avhending av mobile enheter, og hva man kan gjøre for å sikre seg når man skal bytte en enhet. Den norske utgaven er oversatt av NorSIS.

Les OUCH! mars – Hvordan kvitte seg med mobile enheter

Svært mye informasjon lagres på mobile enheter, og mye av dette er informasjon med stort skadepotensiale dersom det kommer i hendene på uvedkommende. Derfor er det viktig å ta grep for å få slettet informasjon fra enheten på en sikker måte, slik at noen som får tak i enheten etter at du har kvittet deg med den ikke vil kunne få tilgang til denne informasjonen.

Det finnes flere metoder for dette, men forutsatt at enheten er kryptert, er å tilbakestille til fabrikkinnstillingene det enkleste. Men det er også viktig å huske på at SIM- og SD-kort må håndteres. Disse kan fjernes og gjenbrukes i en annen enhet, eller fysisk destrueres.

NorSIS anbefaler

Les nyhetsbrevet, og sett deg inn i rådene som gis. På Nettvett.no finner du en veiledning om sikker sletting som forklarer hvordan du permanent kan slette informasjon fra forskjellige type enheter og forskjellige lagringsmedier.

Ressurser

Originalutgaven av månedens nyhetsbrev på engelsk
SANS: OUCH! Security Awareness Newsletter
Nettvett.no – Sikker sletting