Automatic Identification System (AIS)


Et hav av muligheter for manipulasjon.

Automatic Identification System(AIS) er et system som brukes ombord i skip for automatisk identifikasjon og lokalisering.
Systemet gir en unik identifisering av skipet, samt posisjon, kurs, fart og annen nyttig informasjon.
AIS er i dag installert i mer enn 400 000 skip over hele verden.

oversikt
Under Blackhat Asia 2014 ble det presentert en rekke angreps scenarioer mot systemets sårbarheter.
Her er noen av scenarioene:

En angriper kan manipulere et skips posisjon (wargame).
pos

Endre skipets rute.
route

Sende ut falske “mann over bord” eller SOS meldinger slik at skip i området må komme til unnsetning. Dette kan for eksempel benyttes av pirater for å lure skip inn i bestemte områder.
Sende ut kollisjons varsel eller falske værvarsler som får skipene til å endre kurs.

NorSIS anbefaler.

Det er viktig at man er klar over at informasjonen man mottar via Automatic Identification System(AIS) kan være manipulerte og man bør derfor verifisere informasjonen før man foretar “viktige” beslutninger.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.