Australia lovfester retten til å tvinge selskaper til å bryte kryptering


Kan svekke sikkerheten til alle nettbrukere.

Det australske parlamentet har vedtatt et lovforslag som skal gi politi og etterretning myndighet til å pålegge teknologiselskaper å låse opp enheter, og dekryptere kommunikasjon via krypterte meldingstjenester.

Loven sier også at ansatte som blir bedt om å bryte kryptering og legge inn bakdører ikke har lov til å informere noen om forespørselen, ikke engang  sine egne arbeidsgivere. De ansatte kan faktisk risikere fengselsstraff dersom de informerer om dette.

Mange frykter at de store selskapene skal nekte å levere produkter og tjenester til Australia, og at resten av verden vil sky unna australske teknologiprodukter i frykt for at de skal inneholde bakdører. Det vil også svekke sikkerheten for alle nettbrukere som kommuniserer med personer eller tjenester i Australia, ettersom kryptografien da kan bli brutt.

Les mer om saken på digi.no.