Åtte prosent av nordmenn oppgir de har blitt svindlet det siste året


Åtte prosent av alle nordmenn mellom 15 og 74 år har i løpet av det siste året blitt utsatt for svindel som har fått økonomiske konsekvenser`for dem. Det viser en undersøkelse som YouGov har utført for NorSIS.

– Mye tyder på at situasjonen vi er i nå, med koronaviruset og økt bruk av hjemmekontor har gjort oss mer sårbare for svindelforsøk. Vanligvis avslører vi en svindel ved at vi merker at noe «ikke stemmer» eller er annerledes. I dagens situasjon med pandemien hvor mange sitter alene på hjemmekontoret er det mye som er annerledes og ikke helt riktig stemmer. Det kan være med å gjøre det vanskeligere å gjennomskue svindelforsøkene, sier seniorrådgiver Trude Talberg-Furulund i NorSIS.

I den representative undersøkelsen* hvor 1507 personer i aldersgruppen 15-74 år deltok, svarte åtte prosent at de i løpet av det siste året hadde blitt svindlet på en måte som har fått økonomiske konsekvenser for dem. I aldersgruppen 15-34 år oppga 15 prosent at de hadde blitt utsatt for dette.

Flere menn enn kvinner oppgir de har blitt svindlet (11 prosent menn og seks prosent kvinner).

Svindel spiller ofte på frykt, fristelser eller tillit

– Svindel spiller gjerne på frykt, fristelser eller tillit. Det er derfor helt avgjørende å gi de ansatte kunnskap som setter dem i stand til å gjennomskue de kriminelles teknikker. Det ser vi at stadig flere virksomheter også innser. De tilbyr sine ansatte opplæring for å gjøre både den enkelte og norske virksomheter mer motstandsdyktige mot denne typen cyberkriminalitet, sier Talberg-Furulund.

Ifølge «Politiets innbyggerundersøkelse 2019» hadde fem prosent av de spurte i løpet av det siste året personlig opplevd svindel eller bedrageri på internett.

Oppfordrer alle norske virksomheter til å ta e-læringskurs i Nasjonal sikkerhetsmåned

I oktober arrangerer NorSIS Nasjonal sikkerhetsmåned på vegne av Justis- og beredskapsdepartementet. Et av de mest sentrale målene med den årlige EU-kampanjen er at ansatte i flest mulige virksomheter gjennomfører et e-læringskurs skal gjøre dem til tryggere digitale brukere.

Bestill Nasjonal sikkerhetsmåneds opplæringspakke til din virksomhet her

Kurset omfatter alt fra tips og råd for å unngå fakturasvindel, direktørsvindel og pornosvindel til god håndtering av passord, å gjennomskue ondsinnet e-post og hendelseshåndtering. Hver leksjon tar 5-7 minutter å gjennomføre, og inneholder både tekst, bilder og video.

Gratis opplæring for de mindre virksomhetene

Opplæringskurset er gratis for alle virksomheter med under 20 ansatte, og rimelig for de større virksomhetene.

– Å gi de ansatte kunnskap om svindlernes metoder er blant de beste IT-sikkerhetsinvesteringene en virksomhet kan gjøre. Dette er også kunnskap som deltagerne får nytte av privat, sier Talberg-Furulund.

*«Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i uke 26-27 gjennomført til sammen 1507 CAWI-intervjuer i et landsrepresentativt utvalg bestående av personer som er mellom 15 og 74 år. Feilmarginen for utvalget varierer fra 0+/- 1,1 %-poeng til +/- 2,5 %-poeng.»