Workshop i dilemmatrening


Påmelding

Arrangør: Direktoratet for Forvaltning og IKT (Difi)
Dato: 15.05 2017 -
Sted: Difis lokaler, Grev Wedels Plass 9, Oslo
Pris: åpen for ansatte i offentlig sektor
Meld på

Hvordan bruke dilemmatrening for å skape forståelse og interesse for informasjonssikkerhet?

Virksomheter som har brukt Difis dilemmatrening, forteller at deltakerne lettere forstår hvorfor informasjonssikkerhet er viktig, hvordan det angår dem, og hva de skal gjøre for å ivareta informasjonssikkerheten samtidig som de får gjort jobben sin. Deltakerne gir også tilbakemeldinger om at dette er en morsom måte å lære om informasjonssikkerhet.

I workshopen vil vi først presentere dilemmatreningen og ulike måter å bruke denne på.  Deretter vil deltakerne få en introduksjon til hvordan man kan skrive egne dilemma tilpasset utfordringer i egen virksomhet før vi jobber med å utarbeide dilemmaer. Kanskje virksomheten din kan bruke dilemmatreningen i forbindelse med sikkerhetsmåneden?

Les mer om workshopen på sidene til Difi.

Tidspunkt: Mandag 15.mai fra kl. 10:00 til 13:30
Sted: Difis lokaler, Grev Wedels Plass 9, Oslo
Påmeldingsfrist: 10.mai
Maksimalt antall deltagere 40 stk.

Workshopen er åpen for ansatte i offentlig sektor.

Foreløpig program:

  • Dilemmatrening som opplæringsverktøy
  • Dilemmatrening ved øvinger
  • Dilemmatrening ved utforming av de overordnede styrende dokumentene.
  • Hvordan bruke dilemmatrening for å skape forståelse og interesse for informasjonssikkerhet?
  • Gruppearbeid i å skrive egne dilemma

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.