Trusler og trender med live hackerdemo


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 14.08 2018 -
Sted: Drømmeplassen, 2. etasje i bakgården, Arendal
Pris: Gratis

Informasjonssikkerhet er på agendaen som aldri før.

De siste dagers mediebilde viser at sikkerhet på reise og hva du kan bli utsatt for av konkurrerende aktører og statlige organer er viktige tema. NorSIS viser i sin demo noen fremgangsmåter kriminelle aktører eller aktører som ønsker å få tak i din eller din virksomhet sin informasjon, kan benytte seg av. Informasjon om fremgangsmåter vil øke forståelsen for hvorfor man skal beskytte seg, men også hvilke tiltak man bør sette i verk.

Se også informasjon om arrangementet på Arendalsuka.no

Arrangementet er gratis. Ingen registrering er nødvendig, det er bare å møte opp. Det er plass til 50 personer, og det vil bli servert mat.

Se også informasjon om arrangementet på Facebook.

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.