Sikkerhetstoppmøtet 24


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 22.11 2017 - 22.11 2017
Sted: Radisson blu Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30, 0166 Oslo
Pris: 4000+mva
Meld på

NorSIS og NTNU med KPMG som samarbeidspartner ønsker velkommen til Sikkerhetstoppmøtet den 22. november. Tema for møtet er: 

Sikkerhet gjennom hele ansettelsesforholdet – fra innrullering til utrullering”.

15.09.2017 offentliggjorde Næringslivets Sikkerhetsråd en ny veileder om sikkerhet i ansettelsesprosesser. «Sikkerhet ved ansettelsesforhold – før etter og ved avvikling». I forordet på veilederen fremmes det at offentlige myndigheter ved PST, NSM, Økokrim og Kripos gjennom flere år og i ulike trusselvurderinger og rapporter har pekt på̊ innsidetrusler som en utfordring for både offentlige og private virksomheter. Nasjonalt og internasjonalt ser en at etablerte forretningsstrukturer og strategisk viktige ansatte korrumperes og at sårbarheter blir gjenstand for kriminalitet. Dette med risiko for tap av store verdier både i privat og offentlig sektor. Denne alvorlige samfunnstrusselen krever økt oppmerksomhet.

Et ansettelsesforhold forutsetter et betydelig tillitsforhold mellom den ansatte og arbeidsgiver siden arbeidsgiveren gir den ansatte tilgang til virksomhetens verdier. Når arbeidsforholdet avsluttes, tar den ansatte dessuten med seg all kunnskapen han eller hun har ervervet. Dette kan få store følger for en virksomhet dersom den ansatte eller tidligere ansatte misbruker denne kunnskapen og tilgangen til informasjon for å utføre handlinger som påfører virksomheten skade eller tap.

Spørsmålet er om man bruker ressurser for å finne ut om man ansetter rett eller galt tidlig i en prosess mot en potensielt ny ansatt. Gjør virksomheter din i dag bakgrunnssjekk? Gjennomfører virksomheter prosessen med å innhente, sammenligne og dokumentere informasjon om en person, i den hensikt å bekrefte eller avkrefte det kandidaten selv opplyser? Den kan også̊ omfatte datainnhenting eller søk i åpne kilder (kredittsjekk, søk på̊ næringsinteresser, i adresseregistre osv.). For virksomheter er det elementært når man skal gjennomføre personellsikkerhetstiltak at de forsikrer seg om at tiltakene ikke strider mot lover og regler om personvern og arbeidstakers rettigheter. Dog er det viktigste at en sikkerhetsmessig atferd må sikres gjennom hele ansettelsesforholdet, og både ledere og den enkelte ansatte har ansvar for dette.

 

Program

Kaffe og registrering fra kl 8:30

09:00 – 09:15     Velkommen

09:15 – 0945      Anne-Catherine Gustafson, Politiinspektør, POD. “Sikkerhet i ansettelsesforhold”.

09:45 – 10:15     Kaffepause

10:15 – 11:00     Steinar Watne, Principal Consultant D&D Personnel Security, Statoil ASA. “Er du virkelig den du sier at du er?”

11:00 – 11:30     Terje Benjaminsen, Forsvaret. “Innsidetrusselen ved nedbemanning i norske virksomheter”

11:30 – 12:30     Lunsj

12:30 – 13:30     Rundebordsamtale 1 – Virksomhetens styringssystem for sikkerhet i ansettelsesforhold

13:30 – 14:00     Kaffepause

14:00 – 15:00     Rundebordsamtale 2 – Sikkerhetsroller og ansvar i virksomhetens HR-prosesser før, under og ved avvikling av et ansettelsesforhold.

15:00 – 15:30     Oppsummering av samtalene og informasjon om neste møte

 


Informasjon om Sikkerhetstoppmøtet

Sikkerhetstoppmøtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen på et gitt fagfeltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet. Sikkerhetstoppmøtet faktureres med kr 4.000,- + mva. For deltakelse på alle tre møter i året er prisen kr 10.000 + mva.

Sikkerhetstoppmøtet gjennomføres med Chatham House Rules som styrende prinsipp.

Det sendes ut personlige invitasjoner til informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet. Arrangører av Sikkerhetstoppmøtet er Norsk senter for informasjonssikring og CCIS/NTNU Gjøvik og KPMG.

For å be om invitasjon til møtet, ta kontakt med NorSIS, post@norsis.no 

 

Les mer om Sikkerhetstoppmøtet og se tidligere skrevne rapporter fra møtene

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.