Sikkerhetstoppmøtet


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 28.11 2018 - 28.11 2018
Sted: RADISSON BLU PLAZA HOTELL, Sonja Henies plass 3, 0185 Oslo
Pris: 1.990+mva
Meld på

NorSIS ønsker velkommen til Sikkerhetstoppmøtet den 28.november 2018 

”Sikkerhet ved tjenesteutsetting”

 

Under dette sikkerhetstoppmøtet vil vi ta for oss temaet sikkerhet ved tjenesteutsetting. Stadig fler private og offentlige virksomheter velger å tjenesteutsette hele eller deler av sin IKT-virksomhet for å sikre nødvendig innovasjon og konkurransekraft.

Samtidig viste det digitale sårbarhetsutvalget (Lysneutvalget 1) at det er svært krevende å ha oversikt over alle digitale verdikjeder, og trusler og sårbarheter som kan ramme disse. Tjenesteutsetting øker kompleksiteten og fører dermed til økt risiko knyttet til verdikjedene.

At en økt risiko ikke kun er en teoretisk mulighet har vi sett gjennom flere medieoppslag de siste par årene. Mangelfulle risikoanalyser har ført til stor oppmerksomhet ved tjenesteutsetting av IKT-virksomhet i blant annet Nødnett og Helse Sør-Øst.

Alle norske virksomheter som velger å tjenesteutsette IKT-virksomhet må forholde seg til nye trusler og sårbarheter som følger av dette. Mange erfarer imidlertid at det kan være svært utfordrende å gjennomføre gode risikoanalyser, blant annet fordi informasjon om trusler og sårbarheter kan være mangelfull.

Deltakerne få mulighet til å diskutere utfordringer og mulige løsninger med hverandre, og å få en introduksjon til NSMs veileder «Sikkerhetsfaglige anbefalinger ved tjenesteutsetting».

 

PROGRAM

Kaffe og registrering fra kl 8:30

 

09:00 – 09:10     Velkommen

09:10 – 09:40    NSMs veileder om sikkerhet ved tjenesteutsetting. Lars Strand, NSM

09:40 – 10:10     Sikkerhet sett fra tjenesteleverandøren. Oddbjørn Steffensen, EVRY 

10:10 – 10:30     Lunsj

10:30 – 11:45    Rundebordsamtale – Hvordan kan vi håndtere risiko ved tjenesteutsetting?

11:45 – 12:00    Oppsummering og avslutning

 


Informasjon om Sikkerhetstoppmøtet

Sikkerhetstoppmøtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen på et gitt fagfeltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet. Sikkerhetstoppmøtet faktureres med kr 1.990,- + mva.

Sikkerhetstoppmøtet gjennomføres med Chatham House Rules som styrende prinsipp.

Det sendes ut personlige invitasjoner til informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet. 

For å be om invitasjon til møtet, ta kontakt med NorSIS, post@norsis.no 

 

Les mer om Sikkerhetstoppmøtet og se tidligere skrevne rapporter fra møtene

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.