Sikkerhetstoppmøtet


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 16.03 2017 - 16.03 2017
Sted: Oslo
Pris: 4000+mva
Meld på

Foreløpig program 2017-02-27

Programmet vil bli oppdatert så snart ny informasjon er klar.

Frist for påmelding: 12.03.17. Påmelding gjøres via respons på invitasjon. Dersom du eller din virksomhet ikke har mottatt invitasjon så ta forbindelse på post@norsis.no


NorSIS og NTNU ønsker velkommen til Sikkerhetstoppmøtet den 16. mars fra 09:00-16:00 i Oslo. Tema for møtet er Sikkerhet i skyen.

Skytjenester har det siste tiåret etablert seg som et reelt alternativ både på maskinvare-, applikasjons- og datalagringsnivå, og norske virksomheter er verdensledende på å kjøpe disse tjenestene. Som en konsekvens av dette oppstår da også produktet «security as a service» og medfølgende fundamentale endringen i hverdagen til enhver med virksomhetsansvar for informasjonssikkerhet. Eksempelvis er det avgjørende å få et godt samarbeid med innkjøp, juridisk og personvernombud for å sikre gode avtaler for tjenesteleveransen (SLA).

På det 21. Sikkerhetstoppmøtet samles vi for å diskutere regulatoriske, kontraktuelle og og organisatoriske utfordringer i en hverdag hvor stadig mer av virksomhetskritiske informasjon lagres og prosesseres utenfor virksomhetens systemer. Det vil videre være av interesse å dele av hverandres erfaringer når det gjelder innføring av skyløsninger, håndtering av hendelser i virksomheten og hos leverandøren under det løpende samarbeidet og utfordringer knyttet til skifte av leverandør eller terminering av samarbeid.

Sikkerhetstoppmøtet skal belyse dette tema med ulike perspektiver. Innlederne på møtet er Helge Veum, Datatilsynet, Britt Eva Bjerkvik Haaland, Difi og en ikke bekreftet foredragsholder.

 

Møtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen i feltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet. Sikkerhetstoppmøtet faktureres med kr 4.000,- + mva. For deltakelse på alle tre møter i året er prisen kr 10.000 + mva.

Det sendes ut personlige invitasjoner til informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet. Arrangører av Sikkerhetstoppmøtet er Norsk senter for informasjonssikring og CCIS/NTNU Gjøvik, med støtte fra Microsoft og KPMG.

For å be om invitasjon til møtet, ta kontakt med NorSIS, post@norsis.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.