Sikkerhetstoppmøtet


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 22.11 2017 - 22.11 2017
Sted: Radisson blu Scandinavia Hotell, Holbergs gate 30, 0166 Oslo
Pris: 4000+mva
Meld på

Neste Sikkerhetstoppmøte arrangeres 22. november 2017

Tema blir offentligjort til høsten.

 


Sikkerhetstoppmøtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen på et gitt fagfeltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet. Sikkerhetstoppmøtet faktureres med kr 4.000,- + mva. For deltakelse på alle tre møter i året er prisen kr 10.000 + mva.

Sikkerhetstoppmøtet gjennomføres med Chatham House Ruls som styrende prinsipp.

Det sendes ut personlige invitasjoner til informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet. Arrangører av Sikkerhetstoppmøtet er Norsk senter for informasjonssikring og CCIS/NTNU Gjøvik og KPMG.

For å be om invitasjon til møtet, ta kontakt med NorSIS, post@norsis.no 

 

Les mer om Sikkerhetstoppmøtet og se tidligere skrevne rapporter fra møtene

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.