Sikkerhetstoppmøte i Tromsø 10. april


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 10.04 2019 -
Sted: Clarion Hotel The Edge, Tromsø
For påmelding, send e-post til post@norsis.no
Pris: 1990 kr + mva

NorSIS ønsker velkommen til Sikkerhetstoppmøtet den 10. april

”GDPR – hva har vi lært og erfart fra implementering av nytt regelverk”

 

I april er det omlag 10 måneder siden EUs personvernforordning, GDPR ble implementert i Norge. Dette har ført til at de fleste virksomheter har måttet gå gjennom systemer, rutiner og sikring av personopplysninger. Det har vært en krevende øvelse for mange, både på grunn av hvilke ressurser det har bundet opp i virksomheten, at lovteksten til tider er liten tilgjengelig og også fordi den norske delen av lovverket ikke var endelig klar før tett opptil implementeringen. Samtidig har det vist seg å være en øyeåpner og en nødvendig gjennomgang av egen praksis for mange. Det har skapt nye muligheter for å bruke personvern som et konkurransefortrinn og å selge rådgivning- og konsulenttjenester. Ulike virksomheter har derfor gjort seg ulike erfaringer i prosessen med forberedelse, implementering og etterlevelse av den nye loven. 

Sikkerhetstoppmøtet ønsker å belyse nettopp hva sikkerhetspersonell har lært og erfart fra implementering av nytt regelverk. 

Vi har invitert Datatilsynet, som håndhever regelverket for å fortelle om sine erfaringer og hva som treffer dem. Vi vil også ha med en virksomhet som forteller om GDPR fra sitt perspektiv.

Etter de innledende presentasjonene får deltakerne mulighet til å diskutere egne utfordringer, erfaringer og mulige løsninger med hverandre.

 

PROGRAM

(kommer snart)

 

 

 


Informasjon om Sikkerhetstoppmøtet

Sikkerhetstoppmøtet arrangeres som en rundebordsdiskusjon med innledende foredrag og etterfølgende erfaringsutveksling. Sikkerhetstoppmøtet bringer informasjonssikkerhetsledere, eksperter og nøkkelpersoner innen fagfeltet sammen for å utveksle erfaringer og kunnskap. Deltakerne vil gjennom foredrag og samtaler skaffe seg et klarere bilde av dagens praksis og en innsikt i utviklingen på et gitt fagfeltet. Formatet på samtalene er en åpen og kollegial tankesmie hvor synspunkter og argumentasjoner relatert til dagsaktuelle tema utveksles. Nytteverdien for deltakerne ligger i at de kan ta med seg meningsutvekslingen tilbake til sine respektive foretak og styrke sin interne sikkerhet. Sikkerhetstoppmøtet faktureres med kr 1.990,- + mva.

Sikkerhetstoppmøtet gjennomføres med Chatham House Rules som styrende prinsipp.

 

Les mer om Sikkerhetstoppmøtet og se tidligere skrevne rapporter fra møtene

 

 

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.