Kraft-IS 2017


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 15.11 2017 - 16.11 2017
Sted: Scandic Hotell på St. Olavsplass, Oslo
Pris: Fra kr 3.000,-
Meld på
Kraft-IS er en informasjonssikkerhetskonferanse for kraftsektoren i Norge. Målet med arrangementet er å skape en felles og økt forståelse for trusselbildet og viktige sikringstiltak knyttet til informasjonssikkerhet. Arrangementet gir også mulighet til å knytte kontakter med andre i samme funksjon og bransje. Konferansen arrangeres av Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og KraftCERT.
Kraft IS 2017 vil ha hovedfokus på automatiserte målings- og kontrollsystemer, grensesnittet mellom IT-drift og driftskontrollsystemer og tilhørende utfordringer. Det deltar foredragsholdere med spisskompetanse innenfor både SCADA, AMS og Smartgrid. Utover dette vil det være et bredt spekter med foredrag innenfor en rekke temaer, som trusselbildet, beredskap og opplæring.

 

Praktisk informasjon

Konferansen inkluderer alle måltider.

  • Hele konferansen inkl overnatting kr 6.700,- eks mva.
  • Dag 1 (kun dagtid) kr 3.300,- eks mva.
  • Dag 2 (kun dagtid) kr 3.000,- eks mva.
  • Dag 1 med middag kr 4.300,- eks mva.

Kontaktperson

Har du spørsmål kontakt:

Hans Marius Tessem hans@norsis.no, tlf 95782565

Konferansested

Scandic Hotell på St. Olavsplass, Oslo

Velkommen!

Foreløpig program Kraft-IS 2017
Onsdag 15. November:

09:00-10:00 Registrering/kaffe
10:00-10:45 Cybertrusselen – v/Peggy Heie, leder NorSIS
10:45-11:30
11:30-12:15
12:15-13:00
13:00-14:00 Lunsj
14:00-14:45
14:45-15:30
15:30-15:45 Pause
15:45-16:30 

18:15 – 18:45  (servering av forfriskninger)

19:00- Middag

Torsdag 16. November:

09:00-09:45 
09:45-10:30 
10:30-10:45 Pause
10:45-11:30 Trusselbildet og hendelser – v/ KraftCERT
11:30-12:15

12:15-13:00 Norges vassdrags- og energidirektorat informerer – v/ NVE

13:00- Lunsj

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.