IDentitet 2020 – «Fysisk og Digital identitet i Dagens kriminalitetsbilde»


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 05.02 2020 - 06.02 2020
Sted: Hotell Bristol, Oslo
Pris: Se nederst på siden
Meld på

Med Skatteetaten som samarbeidspartner, har Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) nok en gang gleden av å invitere til konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning. Den 5. og 6. februar på Hotell Bristol i Oslo løfter vi temaet: IDentitet 2020. «Fysisk og Digital identitet i Dagens kriminalitetsbilde»

 

Etablering og bruk av falske og fiktive identiteter, identitetstyveri og misbruk av andres identitet ses stadig oftere som et ledd i annen alvorlig kriminalitet som bedragerier, svindel, arbeidslivskriminalitet med mer.

 

Det er forholdsvis enkelt å forfalske ID-dokumenter eller å misbruke andres ID-dokumenter eller på annet vis tilegne seg en annen persons identitet for deretter urettmessig erverve seg goder og tjenester. Misbruk av identitet gjør at kriminelle kan skjule sin opprinnelige identitet og ved tilgang på andres digitale identiteter er mulighetsrommet for misbruk enormt.  Konferansen vil rette søkelyset mot hvordan fysiske og digitale identitet bør og kan forvaltes i dagens samfunn.

 

Spørsmålene vi ønsker å stille inkluderer blant annet;

Hva gjør det offentlige og private for å tilrettelegge for å sikre en persons identitet?

Hva må til for å kunne gi ALLE digitale tjenester på et høyt sikkerhetsnivå?

Hvilke beslutninger må til for å komme i mål med en helhetlig id-forvaltning?

Hvordan ser bildet ut i dag fra et ID-offers perspektiv?

Hva kan man forvente at befolkningen selv må ta ansvar for?

Hvilke muligheter har vi i befolkningen faktisk til å sikre vår identitet?

 

Under IDentitet 2020 vil det bli innlegg fra:

 • Justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr
 • Leder av justiskomiteen på Stortinget Lene Vågslid
 • Skattedirektør Hans Christian Holte
 • Finans Norge
 • Direktør for Datatilsynet Bjørn Erik Thon
 • Direktør Bernard Morvant sofie.fr
 • Politidirektoratet v/Seksjonssjef  for ID-seksjonen i Avdeling for politifag Arne Isak Tveitan og Senoirrådgiver Frøy Løvåsdal
 • Offer for Identitetstyveri Mathias Hauger og hans advokat Svein-Harald Vennevik
 • Førsteamanuensis ved institutt for privatrett v/Universitetet i Oslo Marte Eidsand Kjørven og Jussbuss
 • Finanstilsynet v/seniorrådgiver Morten Nilsen og rådgiver Mari Erdal
 • Nasjonal Sikkerhetsmyndighet v/Fagdirektør Sikkerhetskultur Roar Thon
 • Økokrim v/førstestatsadvokat Håvard Kampen
 • Partner i Advokatfirma Ræder, Advokat Kyrre W. Kielland
 • Svenske Skatteverket v/ Verksamhetsutvecklare Tobias Wijk
 • Direktoratet for forvaltning og IKT v/ Fagdirektør Tor Alvik
 • Independent consultant, Identity management Mia Harbitz

Frist for påmelding er 02.februar.

 

Hele konferansen, kr. 4.990,- eks. mva. med middag (Overnatting ordnes av den enkelte deltager).

Dagtid 5.2 kr. 3.000,-, eks. mva. med middag

Dagtid 5.2 kr. 2.600,- eks mva. uten middag

Dagtid 6.2 kr. 2.600,- eks. mva.

Overnatting ordnes av den enkelte konferansedeltager selv.

 

Betingelser for å delta på konferansen:

– Påmelding er bindende. –

Det er mulig å melde seg av konferansen frem til en uke før konferansen. Dersom du ikke melder deg av og ikke møter, vil din organisasjon bli fakturert for konferansebeløpet i sin helhet.

 

Ta gjerne kontakt dersom du spørsmål:

ole@norsis.no eller ring 47044448

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.