IDentitet 2018 – IDentitet og ansvar.


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 07.02 2017 - 08.02 2017
Sted: Hotell Bristol, Oslo
Pris: Se nederst på siden
Meld på

Med Politidirektoratet og Skatteetaten ved Folkeregisterprogrammet som premissgivere, har Norsk senter for informasjonssikring nok en gang gleden av å invitere til konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning. Den 7. og 8. februar på Hotell Bristol i Oslo løfter vi temaet: IDentitet og ansvar. Ansvar for ID-forvaltningen, den enkelte borger, privat næring, offentlige etater eller myndighetene?

I dag er etablering av falske identitet og identitetstyveri en alvorlig kriminalitetsform som ofte er et ledd i andre kriminalitetsformer som bedragerier, svindel, arbeidslivskriminalitet med mer. Det er forholdsvis enkelt å forfalske en ID, eller å tilegne seg en identitet i en annens navn.

Hvem har ansvaret for å beskytte den enkeltes identitet? Hvor starter og stopper ansvaret til myndighetene, offentlige etater, privat næring og borgeren selv?Hvordan kan vi vite at den vi samhandler med faktisk er den vedkommende utgir seg for å være? Hvem skal sette krav til sikkerheten i forvaltningen av din identitet?

På IDentitet 2018 vil ovennevnte problemstillinger løftes av foredragsholdere fra både offentlige og private virksomheter.

Vi gjør det vi kan for å skape en konferanse du bare må ha med deg.

 

Frist for påmelding er 02.februar.

Program – Vil bli lagt ut så snart brikkene faller på plass.

 

Konferansemiddagen onsdag 7.2 er inkludert i konferanseavgiften

Hele konferansen, kr. 5.800,- eks. mva. inkl overnatting 7-8.2

Dagtid 7.2 kr 3.000,- eks. mva.

Dagtid 8.2 kr 2.600,- eks. mva.

Dagtid begge dager kr. 5.000,- eks mva.

 

Dersom det er spørsmål:

ole@norsis.no eller ring 47044448

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.