IDentitet 2018 – IDentitet og ansvar.


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 07.02 2017 - 08.02 2017
Sted: Hotell Bristol, Oslo
Pris: Se nederst på siden
Meld på

Med Politidirektoratet og Skatteetaten ved Folkeregisterprogrammet som premissgivere, har Norsk senter for informasjonssikring nok en gang gleden av å invitere til konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning. Den 7. og 8. februar på Hotell Bristol i Oslo løfter vi temaet: IDentitet og ansvar. Ansvar for ID-forvaltningen, den enkelte borger, privat næring, offentlige etater eller myndighetene?

I dag er etablering av falske identitet og identitetstyveri en alvorlig kriminalitetsform som ofte er et ledd i andre kriminalitetsformer som bedragerier, svindel, arbeidslivskriminalitet med mer. Det er forholdsvis enkelt å forfalske en ID, eller å tilegne seg en identitet i en annens navn.

Hvem har ansvaret for å beskytte den enkeltes identitet? Hvor starter og stopper ansvaret til myndighetene, offentlige etater, privat næring og borgeren selv? Hvordan kan vi vite at den vi samhandler med faktisk er den vedkommende utgir seg for å være? Hvem skal sette krav til sikkerheten i forvaltningen av din identitet?

Program

Dag 1 – 09:00-1530

Vi gleder oss veldig over å ha leder av justiskomiteen på Stortinget Lene Vågslid (AP) til å åpne årets konferanse. Hun vil legge et godt grunnlag for to spennende dager med omtale av mange gode innlegg knyttet til identitetsområdet.

Første dag vil i stort vies forvaltningen og vi ser frem til å få høre Skattedirektør Hans Christian Holte, Direktør Finans Norge Idar Kreutzer og Avdelingsdirektør for politifagavdelingen i politidirektoratet Kristin Kvigne snakke om deres “forventninger til den helhetlige identitetsforvaltningern i Norge”.

For å belyse utfordringer som man i dag ser i samfunnet knyttet til id-misbruk og arbeid rundt id-misbruk vil Nordea ved Isabel Arkvik, KRIPOS ved Cecilie Lilaas–Skari og Norsk senter for informasjonssikring ved Ole Anders Ulsrud legge frem erfaringer fra egne organisasjoner rundt hva problemene på identitetsområdet omfatter.

Skatteetaten v/Programleder for modernisering av Folkeregisteret, Marianne Henriksen vil fremme “Folkeregisterets rolle til en helhetlig identitetsforvaltning. Politidirektoratet ved Fagdirektør Atle Roll-Matthiesen vil overta stafettpinnen etter Skatteetaten, og utgangpunktet for Roll-Matthiesen sitt innlegg vil være at det er politiets ansvar å forebygge og bekjempe kriminalitet. Dersom muligheten for samhandling i samfunnet med falsk ID eller med stjålet/lånt ekte ID vanskeliggjøres vil det ha en innvirkning på kriminalitetsbildet. Videre vil Roll-Matthiesen løfte spørsmålet om hvilket ansvar offentlige og private aktører har for å ta i bruk verktøyene politiet nå gjør tilgjengelig.

Avslutning av hovedprogrammet på første dag av IDentitet 2018 gjøres av frilansjournalist og forfatter Einar Haakaas. Haakaas er en prisbelønnet journalist og forfatter som har arbeidet mye med identitets- og svindelproblermatikk.

I forkant av konferansemiddagen vil Kjell-Ola Kleiven jr. holde et innlegg med «Et utsnitt av Naive Norge og svindlerjakt»

Dag 2 – 09:00- ca.15:30

Direktør i NorSIS Peggy S. Heie vil åpne dag to med en Fremleggelse av tall fra årets undersøkelse ”ID-tyveri og sikkerhet for egen identitet”. Hun vil også gi en redegjørelse for hvor klare folket er for digitaliseringen vi står ovenfor ut i fra undersøkelsen ”Nordmenn og digital sikkerhetskultur”.

Til IDentitet 2018 har vi vært så heldige å få Bernard Morvant. Morvant er fransk, og til daglig direktør i SOFIA SARL i Frankrike. Han arbeider på identitetsområde både i inn- og utland og har opparbeidet seg svært mye erfaring som han vil dele med oss under konferansen (Biography Morvant og abstract). Etter Morvant vil Datatilsynet ved fagdirektør teknologi Atle Årnes holde innlegget ”Unødvendig, overdreven bruk av identifisering og biometri vil kunne skade vår sikkerhet og personvernet”. Bekymringen ligger i – desto mer spredning av dine unike identifikatorer, desto større mulighet for misbruk og svindel. Nytt personvernregelverk strammer inn på dette området, som på noen felt er ute av kontroll med eksisterende regelverk.

Etter lunsj ønsker vi å avslutte IDentitet 2018 med et blikk inn i Byggenæringen, Komplettgroup og varehandelens verdikjeder knyttet til identitetsutfordringer. Systemarkitekt i Komplettgroup Knut Erik Ballestad vil gi oss innsyn i deres arbeid mot svindel ved bruk av falske identiteter, hva problemene har vært og hvordan de arbeider for å få bukt med dem. Administrerende direktør i Byggenæringens landsforening, Jon Sandnes setter fokus på arbeidslivets politiker- og partssamarbeid, næringspolitiske rammevilkår, samt næringens eget ansvar i en konkurransedyktig og bærekraftig byggenæring. Videre vil Posten Norge AS ved Seniorrådgiver sikkerhet Terje Ulfsten, Finn.no ved Sikkerhetssjef Geir Petter Gjefsen og Buypass ved Mads Egil Henriksveen belyse utfordringer knyttet til handel på nett hvor noen begir seg ut for å være en annen person og utfører svindel mot en nettaktør. Hvordan skal disse som berørte parter og aktører forholde oss til dette? Hvem betaler regningen, hvilke tiltak kan iverksettes, hvor ligger ansvaret for å iverksette tiltak i verdikjeden og hvilke muligheter/ begrensninger ligger hos befolkningen, privat næring og myndighetene?

Helt til slutt vil Christian Meyer ut fra 10 år med arbeid innen identitetsforvaltningen gi et foredrag hvor han skal ta dere gjennom denne reisen med et skråblikk på de ulike aktørene på ID-feltet.

Vi gjør det vi kan for å skape en konferanse du bare må ha med deg.

 

Frist for påmelding er 04.februar.

 

Program

Konferansemiddagen onsdag 7.2 er inkludert i konferanseavgiften

Hele konferansen, kr. 5.800,- eks. mva. inkl overnatting 7-8.2

Dagtid 7.2 kr 3.000,- eks. mva.

Dagtid 8.2 kr 2.600,- eks. mva.

Dagtid begge dager kr. 5.000,- eks mva.

 

Dersom det er spørsmål:

ole@norsis.no eller ring 47044448

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.