IDentitet 2019 – Helhetlig ID-forvaltning i en digital verden.


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 06.02 2019 - 07.02 2019
Sted: Hotell Bristol, Oslo
Pris: Se nederst på siden
Meld på

Med Skattedirektoratet som samarbeidspartner, har Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) nok en gang gleden av å invitere til konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning. Den 6. og 7. februar på Hotell Bristol i Oslo løfter vi temaet: Helhetlig ID-forvaltning i en digital verden.

I dag er etablering og bruk av falske identitet, identitetstyveri og misbruk av andres identitet en alvorlig kriminalitetsform som ofte ses som et ledd i annen alvorlig kriminalitet som bedragerier, svindel, arbeidslivskriminalitet med mer. Det er forholdsvis enkelt å forfalske ID-dokumenter eller å tilegne seg en identitet i en annens navn og deretter erverve seg tjenester eller goder i en annen persons navn. Konferansen vil overordnet sette fokus på viktigheten av en helhetlig identitetsforvaltning og vår identitet i en digital verden hvor offentlige tjenester og kommersielle aktører opererer side om side.

En Koordineringsgruppe for ID-forvaltning (KoID), bestående av Politidirektortatet, Utlendingsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og ikt og Skatteetaten. Har i samarbeid med NAV utarbeidet et forslag til en felles visjon for en helhetlig nasjonal ID-forvaltning:

  1. En person, en identitet i Norge
  2. Enhver som har fått tildelt et norsk identitetsnummer, i form av et d- nummer eller et fødselsnummer, skal gis mulighet til å dokumentere på en troverdig måte, at han er rette eier av identitetsnummeret fysisk og digitalt, for å ivareta grunnleggende behov.
  3. Alle med et norsk identitetsnummer skal oppleve trygghet for at ingen andre skal kunne overta identiteten. Ingen med norsk identitetsnummer skal utsettes for ID-tyveri.
  4. Ingen skal kunne operere med falske eller fiktive identiteter i Norge

For å nå visjonen gjenstår flere strategiske diskusjoner om veivalg, tiltak og dillemmaer.  Under årets IDentitetskonferanse stiller vi spørsmålene: Hvilke utfordringer og strukturelle samfunnsproblemer kan en oppfyllelse av denne visjonen bidra til å løse? Hvilke konkrete beslutninger må tas på veien mot visjonen?

 I tillegg setter vi fokuset på Identitet i en digital verden. Hver person har sin egen identitet, og det å kunne bevise denne gir oss mulighet til alt fra å logge inn på Facebook, handle i en nettbutikk til å levere selvangivelsen. Vi blir presentert for en rekke ulike digitale identitetsløsninger som gir oss tilganger til innhold, gjøre betalinger, og kommunisere på ulike plattformer både i jobbsammenheng og i det private livet. Hvordan stiller vi oss i samfunnet til dette, og hvilke positive og utfordrende elementer ligger foran oss i forvaltningen av vår digitale identitet?

 

Program

Dag 1. Onsdag 6. februar

09.00-0915 Åpning av IDentitet 2019
09.15-09.35 Skattedirektoratet v/skattedirektør Hans Christian Holte

I februar 2018 ble en Koordineringsgruppe for ID-forvaltning (KoID) etablert, på bakgrunn av et behov for bedre koordinering av identitetsforvaltningen. KoID har vedtatt en felles visjon for å sikre mer målrettet innsats og samordne og styrke identitetforvaltningen for å løse felles utfordringer. Hva består denne visjonen av og hvilke utfordringer og samfunnsproblemer kan visjonen imøtegå?  Hvilke tiltak og strategisk valg står samfunnet ovenfor for å skape en sikker, effektiv og helhetlig ID-forvaltning?

09.35.10.05 Universitetet i Oslo v/professor Mads Andenæs og førsteamanuensis Marte Eidsand Kjørven

Perspektiv fra UIO på en helhetlig ID-forvaltning

10.05-10.15 Pause
10.15-10.30 Innledning til debatt

Politidirektoratet v/seksjonssjef for ID-seksjonen i avdeling for politifag Arne Isak Tveitan

10.30-11.30 Debatt

Debatten ledes av freelancejournalist i politisk analyse Aslak Bonde.

For å nå visjonen gjenstår flere strategiske diskusjoner om veivalg, tiltak og vurdering av dilemmaer.  Under årets Identitets-konferanse stiller vi spørsmålene: Hvilke utfordringer og strukturelle samfunnsproblemer kan en oppfyllelse av denne visjonen bidra til å løse? Hvilke konkrete beslutninger må tas på veien mot visjonen?

 Deltagere i debatten er:

–       POD – Arne Isak Tveitan
–       NAV – Kjersti Monland
–       Noas – Jon Ole Martinsen
–       Finans Norge – Jan Digranes
–       NHO – Nina Melsom
–       SKD – Hans Christian Holte
–       DIFI – Tor Alvik
–       UDI – Marius Mølmen Moen

11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.00 NTNU, Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi v/professor Patrick Bours

Innlegget vil belyse den store utfordringen med at linken mellom en online-identitet og den tilhørende personen er veldig svak og det faktum at en person kan/og vil ha mange identiteter online. Personvern og retten til å være anonym kompliserer bildet enda mer. Biomerti, teknologi og etik – hvilke etiske valg står man ovenfor og hvem bestemmer disse etiske vurderingene?

13.00-13.30 Datatilsynet v/fagdirektør Atle Årnes.

Det er viktig å bare bruke personopplysninger der det er nødvendig å bruke dem. Overdreven bruk av ID-opplysninger, samt folks naivitet når det gjelder misbruk eller faren for misbruk er viktige problemstillinger som må belyses.

Den enkelte av oss har flere roller. Det er viktig å kunne ha flere roller også digitalt.

13.30-14.00 Pause
14.00-14.30 Kripos v/politiadvokat Knut Jostein Sætnan
14:30-15.30 Live hackerdemo – Norsk senter for informasjonssikring v/seniorrådgiver Vidar Sandland og seniorrådgiver Hans Marius Tessem

Hvert år utarbeider NorSIS en rapport om trusler og trender. Trusler & Trender 2018/19 sier noe om hvordan trusselbildet for enkeltpersoner og små- og mellomstore bedrifter er, og hvordan trusler og trender vil se ut i tiden som kommer. NorSIS utvikler en live hackerdemo basert på Trusler og Trender, her inngår selvfølgelig ID-tyveri som en fremtredende trussel for enkeltpersoner og virksomheter.

18.00 Kveldsforedrag for de som ønsker (info kommer)
Kvelden Middag (plass bestilles gjennom påmelding)

 

Dag 2. Torsdag 7. februar

09.00-09.45 Skattedirektoratet v/Bjørn Marhaug og Jan Fredrik Håvie

” Hvordan kan en helhetlig identitetsforvaltning bidra til å begrense arbeidslivskriminaliteten”.

09:45 – 10.10 Pause
10.10– 11:00 Norsk Senter for informasjonssikring v/seniorrådgiver Bjarte Malmedal

Nordmenn og digital sikkerhetskultur – Hvordan opplever befolkningen digitaliseringen og hvordan forholder de seg til den? Malmedal gjør undersøkelser på dette tema og siste rapport ble offentlig gjort i November 2018.  I tillegg vil tall fra den årlige Identitetsundersøkelsen utført av NorSIS og Skattedirektoratet bli belyst.

11.00-11.30 BITS AS v/Principal Advisor Andreas Havsberg

Hvor fysisk må du egentlig være?

Digitale tjenester må baseres på identifisering av kunder uten noen gang å ha sett personen i den andre enden i øyet. Hvordan kan du da vite hvem du kommuniserer med? Enkelhet og brukervennlighet er fundamentalt for dagens tjenester fra banker og andre tilbydere av digitale tjenester som krever korrekt identifisering. Hvem kan eller gidder reise til et kontor for å vise frem passet sitt? Og er det egentlig så mye som kan gå galt?

Som en del av Finans Norge jobber Bits for alle norske banker med grunnlaget for løsninger på en robust og effektiv måte til samfunnets beste.

11.30-12.30 Lunsj
12.30-13.00 DNB Bank ASA v/ leder for Financial Cyber Crime Center i DNB, Terje Aleksander Fjeldvær

Identitet i en digital verden, utfordringer med kriminalitet.

Et blikk på kriminalitetsbildet og hvordan dette treffer våre kunder.

13.00-13.40 Mathias Hauger v/Hauger Helse og Trening

Forbrukerrådet v/juridisk seniorrådgiver Thomas Iversen

700.000 i kredittlån og en bil har endt i svindlerens hender ved bruk av en Mathias Hauger sin identitet. Han forteller sin historie, og hvordan ser Forbrukerrådet på denne type saker? Hvilke tiltak bør iverksettes for å forhindre denne typen kriminalitet.

13.40-14.00 Pause
14.00-15.00 NRK journalistene Trude Furuly og Henrik Lied

Edderkoppen
Hvordan kan en person trakassere kvinner på nett i seks år, uten å bli tatt?

NRK har over lengre tid jobbet med en sak der vi avdekker systematisk og målrettet trakassering av kvinner på nett. Identiteten til gjerningspersonen er fortsatt ukjent. Hvorfor er det så enkelt å skjule seg?

15.00-15.15 Avslutningsinnlegg

Skattedirektoratet v/programleder for modernisering av Folkeregisteret, Marianne Henriksen

” Hvordan kan vi øke tilliten til hverandre?  Vi har nå mulighet til å etablere en infrastruktur for en helhetlig identitetsforvaltning, som bedre beskytter hver og en mot id-tyveri, sikrer en sosial og finansiell inkludering av alle, og samtidig git en bedre kontroll på hvem som er hvem i Norge. Hvilke muligheter oppstår når nye metoder og nye opplysninger blir tilgjengelig, og hvilke utfordringer må vi være bevisste på? Hva bør være et myndighetsansvar og hvilket ansvar bør påhvile den enkelte aktør og person? Hvordan kan biometri tas i bruk på en best mulig måte?  “

 

Frist for påmelding er 01.februar.

 

Betingelser for å delta på konferansen:

– Påmelding er bindende.-

Det er mulig å melde seg av konferansen frem til en uke før konferansen. Dersom du ikke melder deg av og ikke møter, vil din organisasjon bli fakturert for konferansebeløpet i sin helhet.

Hele konferansen, kr. 4.990,- eks. mva. med middag (Overnatting ordnes av den enkelte deltager).

Dagtid 6.2 kr. 3.000,-, eks. mva. med middag

Dagtid 6.2 kr. 2.600,- eks mva. uten middag

Dagtid 7.2 kr. 2.600,- eks. mva.

 

Overnatting ordnes av den enkelte konferansedeltager selv.

 

Dersom det er spørsmål:

ole@norsis.no eller ring 47044448

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.