IDentitet 2019 – Helhetlig ID-forvaltning i en digital verden.


Påmelding

Arrangør: NorSIS
Dato: 06.02 2019 - 07.02 2019
Sted: Hotell Bristol, Oslo
Pris: Se nederst på siden
Meld på

Med Skattedirektoratet som samarbeidspartner, har Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) nok en gang gleden av å invitere til konferanse med fokus på identitet og identitetsforvaltning. Den 6. og 7. februar på Hotell Bristol i Oslo løfter vi temaet: Helhetlig ID-forvaltning i en digital verden.

I dag er etablering og bruk av falske identitet, identitetstyveri og misbruk av andres identitet en alvorlig kriminalitetsform som ofte ses som et ledd i annen alvorlig kriminalitet som bedragerier, svindel, arbeidslivskriminalitet med mer. Det er forholdsvis enkelt å forfalske ID-dokumenter eller å tilegne seg en identitet i en annens navn og deretter erverve seg tjenester eller goder i en annen persons navn. Konferansen vil overordnet sette fokus på viktigheten av en helhetlig identitetsforvaltning og vår identitet i en digital verden hvor offentlige tjenester og kommersielle aktører opererer side om side.

 En Koordineringsgruppe for ID-forvaltning (KoID), bestående av Politidirektortatet, Utlendingsdirektoratet, Direktoratet for forvaltning og ikt og Skatteetaten. Har i samarbeid med NAV utarbeidet et forslag til en felles visjon for en helhetlig nasjonal ID-forvaltning:

  1. En person, en identitet i Norge
  2. Enhver som har fått tildelt et norsk identitetsnummer, i form av et d- nummer eller et fødselsnummer, skal gis mulighet til å dokumentere på en troverdig måte, at han er rette eier av identitetsnummeret fysisk og digitalt, for å ivareta grunnleggende behov.
  3. Alle med et norsk identitetsnummer skal oppleve trygghet for at ingen andre skal kunne overta identiteten. Ingen med norsk identitetsnummer skal utsettes for ID-tyveri.
  4. Ingen skal kunne operere med falske eller fiktive identiteter i Norge

For å nå visjonen gjenstår flere strategiske diskusjoner om veivalg, tiltak og dillemmaer.  Under årets IDentitetskonferanse stiller vi spørsmålene: Hvilke utfordringer og strukturelle samfunnsproblemer kan en oppfyllelse av denne visjonen bidra til å løse? Hvilke konkrete beslutninger må tas på veien mot visjonen?

 I tillegg setter vi fokuset på Identitet i en digital verden. Hver person har sin egen identitet, og det å kunne bevise denne gir oss mulighet til alt fra å logge inn på Facebook, handle i en nettbutikk til å levere selvangivelsen. Vi blir presentert for en rekke ulike digitale identitetsløsninger som gir oss tilganger til innhold, gjøre betalinger, og kommunisere på ulike plattformer både i jobbsammenheng og i det private livet. Hvordan stiller vi oss i samfunnet til dette, og hvilke positive og utfordrende elementer ligger foran oss i forvaltningen av vår digitale identitet?

Bekreftede innlegg under årets konferanse

Årets konferanse vil innledes med at skattedirektør Hans Christian Holte fremlegger visjon og målsettinger for en helhetlig ID-forvaltning ut fra beslutning gjort av SKATE for KoID. Skattedirektoratet fortsetter med å skape en felles forståelse for begrepet «unik identitet», hvilke etiske problemstillinger man må ta stilling til knyttet til bruk av unik i samfunnet, og hvordan nye opplysninger i Folkeregisteret om unik identitet og nasjonale id-kort kan sikre id-kjeder og redusere risikoen for akrim.

Etter en innledning vil konferansen være arene for en debatt om problemstillinger knyttet til den allerede omtalte visjonen. For å nå visjonen gjenstår flere strategiske diskusjoner om veivalg, tiltak og dilemmaer. Under debatten stiller vi spørsmålene: Hvilke utfordringer og strukturelle samfunnsproblemer kan en oppfyllelse av denne visjonen bidra til å løse? Hvilke konkrete beslutninger må tas på veien mot visjonen? Deltagere i debatten vil være sentrale aktører innen spørsmål som gjelder innvandring, arbeidsliv, tjenesteytere, finans, ja aktører fra både offentlig og privat sektor.

Konferansen vil videre blant annet inneholde innlegg fra NTNU Biometrics om Biometri, etikk og teknologi satt inn i utfordringen med at linken mellom en online-identitet og den tilhørende personen er svak og det faktum at en person kan/og vil ha mange identiteter online.

Norsk Senter for Informasjonssikring (NorSIS) vil gjennomføre en demonstrasjon av live hacking hvor det vil gis informasjon om de største trusler og trender innen datakriminalitet for 2018/19 samt demonstrere live hvordan noen av disse kan utnyttes. Tema identitet er uten tvil også i fokus her.

DNB vil ut fra sin plass i identitetsforvaltningen komme inn på en rekke temaer som finansiell inkludering, identitet, identitetsløsninger og kriminalitetsbildet.

NorSIS vil også legge frem en undersøkelse knyttet til Nordmenn og digital sikkerhetskultur, Hvordan opplever befolkningen digitaliseringen og hvordan forholder de seg til den? Hvordan kan dette ses i sammenheng med identitetsforvaltning, og det faktum at det er vår identitet som er grunnlaget for innlogging til enhver tjeneste på internett. Årets tall fra den årlige Identitetsundersøkelsen som NorSIS og Skattedirektoratet gjennomfører vil også bli lagt frem her.

I oktober skrev NRK at «Edderkoppen» nå hadde status som siktet. Journalistene som sto bak avsløringen av mannen tilknyttet denne saken vil kommer for å snakke om hvordan en mann i en årrekke har lurt, manipulert og trakassert norske kvinner på nett, under en rekke skjulte identiteter.

 

Flere foredrag vil tilkomme listen, og program i sin helhet vil legges her

 

Frist for påmelding er 01.februar.

 

Betingelser for å delta på konferansen:

– Påmelding er bindende.-

Det er mulig å melde seg av konferansen frem til en uke før konferansen. Dersom du ikke melder deg av og ikke møter, vil din organisasjon bli fakturert for konferansebeløpet i sin helhet.

Hele konferansen, kr. 4.990,- eks. mva. med middag (Overnatting ordnes av den enkelte deltager).

Dagtid 6.2 kr. 3.000,-, eks. mva. med middag

Dagtid 6.2 kr. 2.600,- eks mva. uten middag

Dagtid 7.2 kr. 2.600,- eks. mva.

 

Overnatting ordnes av den enkelte konferansedeltager selv.

 

Dersom det er spørsmål:

ole@norsis.no eller ring 47044448

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.