Gratis nettbasert kurs i informasjon/datasikkerhet for seniorer


Påmelding

Arrangør: Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
Dato: 06.06 2019 - 06.06 2019
Sted: Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7, Oslo 1
Pris: Gratis - ingen påmelding

NorSIS lanserer gratis nettbasert kurs i datasikkerhet for seniorer. Den norske regjering har poengtert viktigheten av at vi holder tritt med den økende digitalisering i det norske samfunn. Dette kan i mange tilfeller være ekstra utfordrende for seniorer som ikke har vært med på de siste ti-årenes IT-evolusjon. . Kurset skal være en viktig bidragsyter til seniordelen av det norsk folk for å lære seg hva en skal se etter for å unngå at en trår feil på nettet. Kurset inneholder konkrete råd og tips, og for å unngå at en faller i stammespråk-fella har NorSIS samarbeidet med Seniornett vedr. vokabularet i kurset.

Politikere, media og brukergrupper inviteres til lanseringen som er åpen for alle. (Christiania Qvartalet møtesenter, Grev Wedels plass 7 finner du HER)

Agenda ved lanseringen som starter kl. 12:00  er:

  1.  Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde
    Omtaler regjeringens satsning på digital sikkerhet og behovet for sikkerhetskompetanse i de ulike aldersgruppene
  2. Direktør NorSIS Peggy Sandbekken Heie
    Informerer om NorSIS og Nettvett og behovet for tilgang til gratis råd og veiledning for befolkningen og SMB-segmentet
  3. Seniorrådgiver Olav Sønsteby og seniorrådgiver Ivar Kjærem
    Gir en introduksjon til kurset «Informasjonssikkerhet for seniorer», hvor man finner kurset og hva det inneholder

 

Seniorkurset er et av flere gratis nettbaserte kurs NorSIS utvikler finner du på  nettvett.no

Informasjon fra NorSIS er hentet fra flere kilder. NorSIS vurderer informasjon før publisering, men NorSIS kan ikke holdes ansvarlig for skade eller tap som kan oppstå som følge av ukorrekt, manglende eller utilstrekkelig informasjon.